REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Arkisto/Martti Huusko
Ely-keskus pyysi lausuntoja Terrafamen kaivosalueen vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Terrafamen YVA keräsi 23 lausuntoa ja mielipidettä

Terrafamen vesienhallinnan uusi YVA-menettelyn selostusvaihe keräsi 14 lausuntoa sekä 9 mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet


Lue lisää aiheesta

« »