REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen/Arkisto
Kainuun ely-keskus kuulutti perjantaina Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Terrafamen yva päätökseen vuoden lopussa

Terrafamentuotanto-yvan arviointiselostukseen pyydetään mielipiteitä ja lausuntoja.

Kainuun ely-keskus kuulutti perjantaina Terrafamen laatiman ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee Talvivaaran


Lue lisää aiheesta

« »