REFRRER:path /
Johannes Pulkkinen
Kontiomäellä pysähtyneet Klazina ja Gerard Zuiderveld kehuivat Viitostietä hyväksi ja rauhalliseksi. Matka jatkui kohti Lappia ja Nordkappia.

Tieluokkiin tavoitellaan parannuksia – Vartiuksentiestä valtatie?

Oulu-Kajaani-tietä ja Kontiomäki-Vartius-tietä ehdotetaan valtakunnalliseen runkotieverkkoon. Tavoitteena on, että teihin panostettaisiin nykyistä enemmän.

Maakuntakaavan luonnoksessa ehdotetaan korotuksia joidenkin Kainuun teiden tieluokkiin. Kaavassa ehdotetaan myös runkotieverkon