REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Pekka Lassila
Terrafamen johto joutui tiukkaan tenttiin kaivoksen toiminnan yva-ohjelman yleisötilaisuudessa Sotkamossa torstai-iltana.

Tiukkaa vääntöä uraanista

Kritiikkiä Terrafamen yva-prosessin kahtiajaosta ja kiireestä kutsua yleisötilaisuus koolle.

Ennen Talvivaarana tunnettua kaivosta pyörittävän Terrafamen johto sai kuulla tiukkaa tekstiä yleisöltä, joka oli lyhyellä


Lue lisää aiheesta

« »