REFRRER:path /

Toloselle ja Aarniolle esitettiin kirjallista huomautusta – ei läpi

Kajaste-hankkeesta ei anneta vastuullisille viranhaltijoille moitteita tai sanktioita.

Juha Neuvonen
Kaupunginhallitus päätti, että vastuullisille viranhaltijoille ei anneta henkilökohtaisia moitteita tai muita sanktioita Kajaste-hankkeesta.

Tanja Nuotio

Kaupunginhallituksessa vaadittiin tiistaina, että Kajaanin kaupunginjohtajalle Jari Toloselle ja hallintojohtaja Tuija Aarniolle annetaan kirjallinen huomautus Kajaste-hankkeesta.

Huomautusta esitti kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Markku Oikarinen (sd.). Esitystä ei kannatettu.

Kaupunginhallitus päätti, että vastuullisille viranhaltijoille ei anneta henkilökohtaisia moitteita tai muita sanktioita Kajaste-hankkeesta.

Hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi on muodostumassa noin 3,5 miljoonaa euroa, kun alunperin hinta-arvio oli 1 miljoona.


Kajaste sisältää mm. talous- ja palkanlaskentapalvelujen tuottajan vaihdon. Tuottajaksi Kainuun soten tilalle tuli 2017 alusta Kunnan Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy.

Tarkastuslautakunnan tilaamassa erityistarkastuksessa todettiin huhtikuun lopussa, että Tolonen ja Aarnio eivät ylittäneet toimivaltaansa.

Kaupunginhallitus antoi tiistaina vastaukset tarkastuslautakunnan esittämiin kahdeksaan kysymykseen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjatta Immonen (kesk.) antoi päätösehdotuksen kokouksessa kysymykseen, annetaanko viranhaltijoille moitteita tai muita sanktioita.

Immonen toi esille Tuija Aarnion näkemyksen, jonka mukaan Kajaanin tietohallintojohtajan ja talousjohtajan siirtyminen toisiin tehtäviin kaupungin ulkopuolelle vaikutti laajaan projektin hallinnointiin haasteellisesti.

Nämä viranhaltijat olivat keskeisesti mukana Kajaste-hankkeen valmistelussa.

Immonen totesi myös aikataulupaineen vaikuttaneen valmistelussa.

– Talousjohtajan virkavapaus vuoden 2016 aikana on vaikuttanut talousarvion ja Kajaste-hankkeen talouden luotettavaan seurantaan myös kaupunginjohtajan mielestä, Immonen totesi.

– Talousarvion käsittelyn osalta päätöksentekoprosessissa on ollut selvästi puutteita, koska marras-joulukuun 2016 talouden seurantaraportteja ei ole tuotu tiedoksi kaupunginhallitukselle. Tässä on toimittu virheellisesti, kaupunginhallitus totesi.

Sikäli kun johtaviin viranhaltijoihin ja muihin tilivelvollisiin on mahdollisesti syytä kohdistaa kuntalain mukainen muistutus, kaupunginhallitus jätti harkinnan tilintarkastajan tarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arvioinnin varaan.

Kajaanin kaupungin tarkastuslautakunta käsittelee kaupunginhallituksen vastaukset kokouksessaan keskiviikkona 17.5.

Se käsittelee myös tilintarkastajan laatiman selvityksen.

Kajaste-hankkeen saa käsittelyynsä myös Kajaanin uusi kaupunginvaltuusto kesäkuun alussa ensimmäisessä kokouksessaan.

Keväällä valitun valtuuston listalle ovat tulossa vuoden 2016 tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus.

Juttua tarkennettu klo 21.19.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti