REFRRER:path /
Päivi Pääkkö/Arkisto
Metsäalan toimijat tähdentävät, että viime kädessä metsänomistajat päättävät, miten metsiä käsitellään. Moni metsänomistaja haluaa säilyttää metsiä peitteisinä, ja varttuneiden metsien harvennukset ovatkin lisääntyneet viime vuosien aikana Kainuun yksityismetsien hakkuissa.

Tukkipuuta on tarpeeksi – vai onko sittenkään?

Kainuun luonnonsuojelupiiri on huolissaan siitä, että Kainuussa halutaan lisätä tukkipuiden hakkuita, vaikka järeiden metsien osuus on vain 9,3 prosenttia Kainuun talousmetsien pinta-alasta. Metsäkeskuksen mukaan kasvatushakkuuikäisiä metsiä on Kainuussa niin paljon, että tukkipuuvaltaisten metsien osuus kasvaa kohti tavoitteena olevaa 15 prosenttia.

Kainuun luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Antti Lankinen on huolissaan Kainuun metsien tilasta.