REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen
Malminkäsittelyn operaattori Jouni Kähkönen valvoo murskeen syöttöä bioliuotuskasoille. 12 tunnin työvuoro on jaettu kolmen tunnin jaksoihin. Välillä hän on ohjaamossa, välillä kentällä. Terrafame saa toukokuussa laajalla primääriliuotusalueella täyteen kierroksen malminkasausta.

Työpaikan näköalat paranivat

Terrafamen kaivoksella ja tehtaalla työskentelee 1 300 ihmistä. Bioliuotuskentällä täyttyy pian ensimmäinen kierros. Työntekijät sanovat yhteishengen parantuneen.

Tästä tuskin Terrafamen työntekijän näköalat paranevat. Kun malminkäsittelyn operaattori Jouni Kähkönen kipuaa ohjaamoonsa, hän


Lue lisää aiheesta

« »