REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Teijo Määttänen
Suuremmat päästökiintiöt olisivat olleet Terrafamen mieleen useiden runsassateisten vuosien varalle, mutta tämänhetkisissä olosuhteissa yhtiö tulee toimeen nykyisillä kiintiöillä.

Uraanista päätöksiä ehkä tänä vuonna

Ympäristönsuojelulain mukainen lupa talteenotolle on nyt lainvoimainen. Terrafamelle myönteistä etenkin se, että nykyiset päästökiintiöt eivät tiukentuneet.

Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen löytää paljon positiivista korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tiistaisista


Lue lisää aiheesta

« »