REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Pertti Granqvist/arkisto
Koetoiminnassa malmiin lisätään väkevää rikkihappoa kuljetinvaiheessa.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Terrafamen rikkihappokoetoiminnasta

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Vesiluonnon puolesta ry:n valituksen, joka koski Pohjois-Suomen aluehallintoviraston


Lue lisää aiheesta

« »