REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Vahingonkorvauksille uhkaa käydä kuten yhteisösakolle

Ville-Petteri Määttä/arkisto
Kipsisakka-altaan vuoto aiheutti vahingonkorvausvyöryn Pohjois-Suomen aville.

Antti Ylönen

Talvivaaran saneerausmenettelyn selvittäjän, asianajaja Pekka Jaatisen mukaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa käsittelyssä oleville vesistöpäästöjen vahingonkorvausvaatimuksille käy samalla tavalla kuin yhteisösakolle.

– Jos vahingonkorvaukset koskevat aikaa ennen saneerausmenettelyn alkua eli 15.11.2013, tule ne käsitellä lain mukaan saneerausvelkana, Jaatinen sanoo.

– Yrityssaneerauslaissa sellainen velka, joka on syntynyt ennen saneerausmenettelyn jättämistä, pidetään saneerausvelkana. Näin on, vaikka seuraamus määrättäisiinkin myöhemmin.

Korvausvaatimuksia on jätetty aville yli 250 ja vain osassa on esitetty selkeä korvaussumma. Näidenkin kokonaismäärä on yli seitsemän miljoonaa euroa.

Tästä summasta kuten ympäristörikosoikeudenkäynnissä vaaditusta 850 000 euron sakosta voidaan saneerausmenettelyssä leikata 99 prosenttia.

Kajaanilainen asianajaja Antti Kejo tulkitsee Talvivaaralle vaaditun yhteisösakon asemaa Pekka Jaatisen kanssa samalla tavalla.

– Syytteet perustuivat toiminnan alkuvaiheessa tapahtuneisiin laiminlyönteihin ja siksi sakko on mielestäni saneerausvelkaa.

Konkurssitilanteessa Talvivaaran ympäristövastuiden ja -velvoitteiden asema on ylipäätään epävarma.

Itä-Suomen ympäristöoikeiden professori Tapio Määttä arvioi, että ympäristölainsäädäntö velvoittaa konkurssipesää samalla tavoin kuin muitakin. Tulkinnan mukaan konkurssipesä on massavelkaisesti vastuussa esimerkiksi jätteistään.

Antti Kejo katsoo puolestaan, että ympäristövastuut lukeutuvat konkurssivelkoihin, koska vastuut ovat syntyneet ennen saneeraus- tai mahdollisen konkurssimenettelyn alkua.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »