REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen
Entisellä Talvivaaran kaivosalueella on jo lähes valmis uraanilaitos, joka voisi käynnistyä 2019.

Vastuutonta, jos uraania ei otettaisi talteen

Kajaanin valtuusto sanoi kyllä Terrafamen aikeille uraanin talteenottamiseksi.Yksi eriävä mielipide valtuuston puoltavaan lausuntoon.

Kajaanin kaupunki puoltaa Terrafame Oy:n hakemaa lupaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta.


Lue lisää aiheesta

« »