REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen / Arkisto
Vuonna 2015 perustettu Terrafame aloitti keskeytyksissä olleen louhinnan ja kaivostoiminnan ylösajon syksyllä 2015. Kuva on viime joulukuulta.

Veronmaksajien kaivos kaipaa yhä sijoittajaa

Terrafamen kaivoksen jatko on monin tavoin kiinni veronmaksajista. 100 miljoonaa euroa, jonka eduskunta antaa joulukuussa, on vain osa kokonaisuutta.

Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj:n ja kaivostoimintaa Talvivaarassa nykyään harjoittavan Terrafame Oyn sidokset päättyivät


Lue lisää aiheesta

« »