REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen
Uusi keskusvedenpuhdistamo parantaa Terrafamen bioliuotuksen ja vesienhallinnan päällikön Jarmo Reunasen mukaan vesienhallintaa entisestään.

Vesi katoaa kaivokselta vauhdilla

Terrafamen satsaus vesienhallintaan tuottaa tulosta.Uusi keskuspuhdistamo tehostaa entisestään vesien puhdistusta.

Terrafame on saanut Talvivaaran kaivoksen vesitaseen kuntoon hämmästyttävän lyhyessä ajassa.


Lue lisää aiheesta

« »