REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Marjukka Väisänen
Vasemmistoliiton Panu Huotari (etualalla) jätti eriävän mielipiteensä kaupunginvaltuuston uraanin talteenottoa puoltavaan lausuntoon.

Yksi särö Kajaanin puoltavaan lausuntoon

Kajaanin kaupunki puoltaa Terrafame Oy:n hakemaa lupaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta.


Lue lisää aiheesta

« »