REFRRER:path /
Jarkko Mikkonen/Arkisto
Oulujärven ylitystien on aikoinaan suunniteltu kulkevan Toukansaaren kautta Petäjälahteen. Maisematieksikin kutsuttu tieyhteys lyhentäisi Kajaanin ja Oulun välistä matkaa noin 25 kilometriä.

Ylitystievaraus mukaan

Oulujärven ylittävä tie halutaan yhteystarvemerkintänä Kainuun uuteen maakunta-kaavaan.

Oulujärven maisematiestä on tulossa merkintä Kainuun uuteen maakuntakaavaan.