REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Tanja Nuotio
Esko Korhonen (vas.), sukevalainen Raimo Tervonen ja Paavo Huusko (oik.) juttelivat Veli-Matti Hillan (toinen oik.) kanssa ennen tilaisuuden alkua.

Ympäristö huolettaa taas YVA:ssa

Terrafamen vesienhallinnan uutta YVA:a esiteltiin yleisölle. Lausuntoaikaa on kesäkuun alkuun.Kukaan ei ole ostanut Nuasen kalaa tänä vuonna.

Tanja Nuotio

Huoli Terrafamen kaivoksen ympäristöpäästöistä ei osoita laantumisen merkkejä.

Sen osoitti torstai-iltana Kajaanissa pidetty tilaisuus, jossa yleisölle esiteltiin Terrafamen vesienhallinnan uutta YVA-menettelyä.

Yleisöä oli paikalla noin 40 henkilöä, eikä se päästänyt Terrafamen, Pöyryn ja Kainuun ely-keskuksen asiantuntijoita helpolla.

Kajaanissa järjestetty tilaisuus on ainoa yleisötilaisuus vesienhallinnan YVA-selostuksesta. Se on nyt nähtävillä useassa kunnassa sekä netissä. Kuka tahansa voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja 5.6. saakka.

Tuhkakylällä asuva ammattikalastaja Esko Korhonen ja kajaanilainen ammattikalastaja Paavo Huusko ovat kalastaneet Nuasjärvellä viimeksi joulukuussa.

– Kukaan ei osta Nuasen kalaa. Ei ole ostanut koko tänä vuonna.

Miehet kertovat, että konsulttiyhtiökin on yrittänyt etsiä kalan ostajia, mutta niitä ei ole löytynyt.

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla kertoi, että kalastajien kanssa keskustellaan korvausasioista toukokuun loppuun saakka. Jos yhteisymmärrystä ei synny, korvausmenettelyn käsittely alkaa aluehallintovirastossa.

Esko Korhonen on joka tapauksessa hommannut kalastusluvan Pieliselle, jossa hän aloittaa työt jäiden lähdön jälkeen.

Veli-Matti Hilla korostaa, että Terrafame ei ole tehnyt päätöstä, millaisia sulfaattikiintiöitä se hakee kaivokselta juoksutettaville vesille.

– Ei varmasti täysiä määriä haeta. Laskenta on nyt kesken, hän arvioi.

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoo, että riippuu YVA:n tuloksista, millaisia lupamääriä haetaan.

Kaivosalueella on ylimääräistä vettä nyt kolme miljoonaa kuutiota. Maaliskuun puolivälissä juoksutusta on vähennetty purkuputkessa.

– Bioliuotuksen hyvä toiminta näkyy vesitaseessa, Hilla toteaa.

Lukkaroinen painottaa, että sulfaattipitoista vettä on ohjattu paljon bioliuotuskiertoon. Kasat ovat keino hävittää sulfaattia.

Pöyryn Lasse Rantala ja Hanna Tirkkonen esittelivät vesienhallinnan YVA:a.

He kertovat, että kaikissa viidessä vaihtoehdossa muodostuu kohonneita sulfaattipitoisuuksia. Kohoamiset eivät vaikuta kovin suurilta. Purkuputken paikan siirto ei näytä hyödylliseltä.

Eri vaihtoehdoista käy ilmi, että esimerkiksi on mahdollista, että voimakkaimmat vaikutukset tulisivat Jormasjärveen ja Laakajärveen.

Joissakin vaihtoehdoissa nimenomaan vanhat vesistöreitit elpyvät, toisessa Nuasjärven kuormitus kasvaa ja riski kerrostumaan kasvaa. Jossakin vaihtoehdossa nimenomaan vanhat reitit kuormittuvat.

Yleisöstä kritisoitiin muun muassa sitä, että tilaisuudesta ei pidetty pöytäkirjaa.

– Pelleilyä, kun ihmisiä kutsutaan paikalle, ja täyttä roskaa, Jari Natunen tykitti.

Yleisöstä kysyttiin, onko tämä nyt tehty vain varjo-YVA.

Edit kello 13.30. Poistettu sitaatti, joka oli virheellinen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »

Mitä?

Vesienhallinnan YVA

Kuka tahansa voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja Terrafamen vesienhallinnan YVA:sta 5.6. saakka.

Ne jätetään Kainuun ely-keskukselle sähköpostilla tai postitse.

YVA-selostus nähtävillä Kainuun elyn tiloissa Kalliokadulla, Kajaanin kaupungintalolla, Sotkamon kunnanvirastossa, Paltamon ja Sonkajärven kunnissa.

Netissä www.ymparisto.fi/terrafamevesienhallintaYVA.

Ely ottaa kantaa

Sitten ely-keskus ottaa kantaa ja antaa lausuntonsa Terrafamelle 2 kuukauden kuluessa eli 5.8. mennessä.

Terrafamen on jätettävä uudet ympäristölupahakemukset Pohjois-Suomen aville elokuun loppuun mennessä. Tätä vaatii Vaasan hallinto-oikeus.

VHO:n päätöksestä valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Käsittely kesken.

645 palkkalistoilla

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoi torstaina, että Terrafamen palkkalistoilla on nyt 645 henkilöä.

Alihankkijoita on 550.

Molemmat määrät ovat 200 enemmän kuin aloitusvaiheessa 2015.

Terrafame on yhä ylösajovaiheessa. Lukkaroisen mukaan täysi tuotantovaihe on kesän kynnyksellä 2018 eli reilun vuoden kuluttua.