REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
KS-Arkisto
Metallitehtaan (etualalla) työntekijät ovat yt-neuvotteluiden piirissä. Yt:t koskevat myös henkilöitä bioliuotuksen ja vesienhallinnan parissa, kunnossapidossa ja tukitoiminnoissa. Yt:t kestävät vähintään lokakuun puoliväliin asti.

Yt:t alkoivat Terrafamessa – ajankohta yllätti työntekijät

Mitä tehostaminen tarkoittaa konkreettisesti, sitä ei henkilöstö vielä tiedä. Jopa 50 voi joutua lähtemään.Yt:t eivät koske louhintaa ja malmin käsittelyä.

– Ajankohta yllätti, toimihenkilöiden luottamusmies Tero Pulkkinen kommentoi yt-neuvottelujen alkamista Terrafamessa.


Lue lisää aiheesta

« »