REFRRER:path /

Näkökulma: Kaikuja kivijalkakauppiailta

Jaana Lappalainen

Jaana Lappalainen

Kirjoittaja on kauppatieteiden tohtori ja toimii yliopettajana Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja innovaatiot -osaamisalueella.

Kaupan ala on ollut taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa tämän vuosikymmenen ajan. Erityisesti tämä on näkynyt erikoiskaupassa ja pienissä kaupoissa. Yleinen taloudellinen tilanne on viime aikoina parantunut, ja se vauhdittanee talouselämää ja parantaa kaupan alan näkymiä myös Kainuussa.

Kainuulaisille kivijalkakaupoille tehtiin ammattikorkeakoulun toimesta liiketoimintaan liittyvä kysely, jonka tulokset koottiin viime keväällä. Kyselyssä kerättiin kauppiailta näkemyksiä mm. kilpailukyvystä, asiakastiedon hallinnasta, aukioloajoista ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Kyselyssä oli myös vapaan sanan osuus.

Kyselyyn vastasi 31 kauppiasta ja vastaajat olivat pääosin Kajaanista, mutta vastaajia oli myös muista Kainuun kunnista: Sotkamosta, Kuhmosta, Suomussalmelta ja Paltamosta.


Mitä kyselyn vastausten mukaan kaupoille kuuluu?

Kauppiaat uskovat tulevaisuuteen, vaikka huolenaiheitakin on

Kauppiailta kysyttiin vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. Merkittävimpiä vahvuuksia ovat kauppiaiden usko omaan kilpailukykyyn, halu kehittää liiketoimintaa asiakaslähtöisesti ja yrittäjämäinen asenne. Erikoiskauppojen vahvuutena on myös osaava henkilökunta ja henkilökohtainen, asiantunteva ja luotettava palvelu.

Heikkouksina, tai voisiko sanoa kehittämiskohteina, kauppiaat mainitsevat verkostojen puutteen ja markkinoinnin sosiaalisessa mediassa, vaikka osalla kaupoista markkinointi sosiaalisessa mediassa oli myös vahvuus. Mahdollisuutena nähtiin yleisen taloudellisen tilanteen parantuminen ja sitä kautta ostovoiman kasvu.

Mielenkiintoinen tulos oli, että puolet vastanneista oli joko päättänyt aloittaa verkkokaupan tai ainakin harkitsi sitä perinteisen kivijalkakaupan lisäpalveluksi.

Mutta, kyllä kauppiailla on huolensakin. Uhkina koetaan asukasluvun lasku, yleisen taloudellisen tilanteen muutokset, verkkokauppa, osto- ja kulutustottumusten muutokset sekä kilpailutilanteen kiristyminen.

Aukioloaikojen vapautuminen kiristänyt kilpailua.

Kainuussa erikoiskaupat eivät ole juurikaan muuttaneet aukioloaikojaan vapautumisen myötä. Juhlapyhien aukiolomahdollisuus on ollut jo aiemminkin, tosin rajoitetummin.

Aukioloaikoihin liittyvä kauppiaiden huoli näkyi vastauksissa. Pelkona on, että asiakkaat siirtyvät yhä useammin isoihin kauppoihin tai lähtevät lähikaupunkien, Oulun ja Kuopion, kauppoihin ja kauppakeskuksiin ostoksille.

Kustannukset kasvavat ja kilpailu kiristyy isojen kauppojen ja kauppakeskusten hyödyksi.

Aukioloaikojen vapautuminen vaatii lisää yrittäjän omaa panosta –  oma jaksaminen huolestuttaa. Jatkettu aukioloaika ei välttämättä tuo lisää asiakkaita ja myyntiä erikoiskaupoille. Kuitenkin paine on olla auki.

Mutta vastauksista ilmeni myös, että aukiolon lisääminen on keino taistella verkkokauppaa vastaan. Ja toisaalta kauppiaat kokevat aukiolon laajentamisen parantavan asiakaspalvelua.

Monet kauppiaat kertoivat vastauksissaan keräävänsä asiakastietoja markkinoinnin, myynnin, palvelukehityksen ja tuotevalikoimakehityksen ja strategisen suunnittelun tueksi. Tietojen kerääminen ja käyttö ei kuitenkaan ollut kovin järjestelmällistä ja säännöllistä.

Yhteiset tapahtumat, markkinointi ja kampanjat ovat erikoiskauppojen keskinäisen yhteistyön muotoja. Vastauksista näkyi myös toive lisätä yhteistyötä, yhteistä näkyvyyttä ja yhteisiä tapahtumia sekä toive, että yhdessä ratkaistaan yhteisiä haasteita ja ongelmia.

Jotkut erikoiskauppojen kauppiaat toivoivat yhtenäisiä aukioloaikoja, jotta asiakkaat tulisivat ostoksille tietäen useiden kauppojen olevan auki samaan aikaan.

Vapaan sanan osion kommenteissa ilmeni tyytymättömyyttä kuntapäättäjiin. Kaavoitukseen ja erityisesti Kajaanissa pysäköintimaksuihin liittyvä tyytymättömyys nousi esiin vastauksista.

Markettien ja kauppakeskusten ilmaiset pysäköintipaikat vievät asiakkaita kauppakeskusten liikkeisiin ja marketteihin.

Herääkin kysymys, miksi keskustan parkkipaikat ovat täysiä vain parkkimaksuttomien päivien aikaan? Olisikohan tässä joku viesti kivijalkakauppojen asiakkailta päättäjille?

Erikois- ja kivijalkakaupat ovat osa Kainuun palvelurakennetta. Me kainuulaiset haluamme säilyttää alueen palvelutason ja ylläpitää elinvoimaa. Ostamalla oman kunnan tai Kainuun alueen kaupasta kannamme kortemme kekoon.

Palveleva erikoiskauppa odottaa Sinua: Tervetuloa kainuulaiseen kivijalkakauppaan! Tähän voisi vielä lisätä, kuten brittiläinen kollegani aikanaan tapasi sanoa lähtiessäni kauppoihin, Buy till You Die!

Korjattu 27.11. klo 14:45 Lappalaisen tutkinto kauppatieteiden tohtoriksi.

Miksi keskustan

parkkipaikat

ovat täysiä vain

parkkimaksuttomien

päivien aikaan?

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti