REFRRER:path /

Näkökulma: Kainutlaatuinen digiloikka perusopetuksesta korkea

Kirsi Korkealehto

Kirsi Korkealehto

Kainutlaatuinen digiloikka, Kajaanin kaikkien koulutusasteet läpäisevä ainutlaatuinen mentorointimalli, esiteltiin vuosittain järjestettävässä Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -konferenssissa Hämeenlinnassa huhtikuussa.

Kajaanin kaupungin peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu panostavat opettajien digiosaamiseen.

Kajaani on lanseerannut mentorointimallin, jossa jokaiselle kouluastelle on palkattu asiantuntijoita kouluttamaan ja auttamaan opettajia ottamaan digiloikka.


Oppilaiden 21. vuosisadan taidot karttuvat heidän siirtyessään koulutusasteelta toiselle ja yhtenäinen mentoritoiminta mahdollistaa sen, että eri asteilla tiedetään, mitä oppilaat osaavat siirtyessään oppilaitoksesta toiseen.

Digitaalisuuden keskiössä on teknologian pedagoginen soveltaminen, jolloin sillä mahdollistetaan myös opiskelijan oma joustava opintopolku.

Peruskouluissa on kaksi mentoria, joiden kesken Kajaanin koulut on jaettu.

Mentorit ovat konkreettisesti opettajan mukana opetuskokonaisuuden suunnittelussa sekä toteutusvaiheessa oppitunnilla apuna.

Opettaja esittää opetettavan aiheen ja yhdessä mentorin kanssa he miettivät, mitä sovelluksia ja menetelmiä opetuksessa käytetään.

Peruskoulun mentoreilla on blogi, josta on kuvaukset esiopetuksen, alakoulun ja yläkoulun tunti-ideoista, joita mentorit toteuttavat yhdessä opettajien kanssa.

Samoin Kainuun ammattiopistolla on koottu blogiin eri aloilta pedagogisia ratkaisuja digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Ammattioppilaitoksella on kuusi osa-aikaista mentoria, jotka pitävät digiklinikoita ja auttavat opettajia arjen digihaasteissa.

Ammattikorkeakoulussa vuoden 2016 alussa neljä digimentoria aloitti toimimaan tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoina oman työnsä ohessa.

Mentoreista kolme on opettajien käytettävissä ja yksi asiantuntijahenkilöstön tukena.

Mentoritoiminnan käynnistämisvaiheessa ammattikorkeakoulussa kartoitettiin opettajien tietotaitoa Opeka-kyselyn avulla digitaalisesta toimintakulttuurista, laitteiden ja ohjelmien käytöstä sekä TVT-osaamisesta.

Kyselyn pohjalta kehittämiskohteiksi nousivat sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt, sähköinen viestintä sekä mobiililaitteiden hallinta sekä käyttäminen opetuksessa.

Mentorit laativat opettajien tvt-osaamisen kuvauksen, jossa osaaminen jaettiin kolmeen taitotasoon: perustaso, kehittynyt taso ja mentoritaso.

Sisällöllisesti osaaminen koostuu pedagogisesta osaamisesta, sähköisetä toimintaympäristöstä sekä laitteiden ja ohjelmistojen hallinnasta.

Ammattikorkeakoulun mentorit ovat järjestäneet yksilö- ja pienryhmäkoulutusta sekä koonneet ideat niin ikään blogiin.

Kaikkien asteiden digiasiantuntijat tapaavat säännöllisesti esitelläkseen toisille hyviä käytänteitä.

Tapaamisten tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisen oppimisen ja tiedon jakamisen kulttuuria.

Lisäksi noin kerran kuussa on järjestetty koko kaupungin opetustoimelle avoimia digi@breakfast-aamiaistapaamisia, joissa eri asteiden opettajat ovat esitelleet hyviä käytänteitä digitaalisuuden soveltamisesta opetuksessaan.

Suunnitelmissa on, että mentorit pääsevät tutustumaan eri asteiden käytännön työskentelyyn ensi lukuvuonna.

Kajaanin kaupungin lanseeraamaa mentorointimallia pidettiin ITK-konferenssissa esimerkillisenä.

Monet kuulijat toivoivat samanlaista, koko opetustoimen läpäisevää mallia myös omaan kotikuntaansa.

Kirjoittaja on Kajaanin ammattikorkeakoulun lehtori, joka oli esittelemässä Kainuulaatuista digiloikkaa yhdessä Olli Vatasen kanssa ITK-konferenssissa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti