REFRRER:path /

Näkökulma: Loisteen loiskeet ja siirtomaksut

Juha Neuvonen
Matti Mulari

Matti Mulari

Kirjoittaja on Suomussalmen kunnan entinen talousjohtaja sekä julkisen hallinnon ja talouden (JHT) tilintarkastaja.

Kallista on sähkö Kainuussa, kalleimmasta päästä. Loiste teki kovat korotukset jo ennen valtakunnallista Caruna-kohua.

Kainuussakin puitiin nyrkkiä, mutta köyhien hätää ei noteerattu Kajaanin ja Sotkamon omistamassa monopolisähköyhtiössä, eikä kukaan muukaan puuttunut riistoon.

Tosin viime aikoina kansanedustaja Marisanna Jarva on yrittänyt etsiä ratkaisua ylisuuriin siirtomaksuihin. Loisteen omistajakuntien edustajat Eero Suutari ja Timo Korhonen eivät ole pukahtaneet mitään.

Tarkastellaanpa vähän numeroita. Miten Loisteen omistajat ovat järjestelleet rahankeräyksen Kainuussa?

Kajaani ja Sotkamo ostivat 2013 E.ON Kainuu Oy:n, sen tytäryhtön E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n ja Karhu Voima Oy:n kokonaisuudessaan. Kajaanin omistus yhtiöstä on 75,77 % ja Sotkamon 24,23 %. Aikaisemmin ne olivat omistaneet E.ON Kainuusta 49,45 %.

Kauppa- ja omistusjärjestelyjä varten Kajaani ja Sotkamo perustivat Kajaso Oy:n. Kajaani ja Sotkamo möivät yhtiölle myös omistamansa alkuperäiset osakkeet. Kajaani kirjasi siitä 76,7 miljoonan euron myyntivoiton.

Loiste Sähkönmyynti Oy:n toimitusjohtaja Reino Huusko on Kainuun Sanomissa 10.2. ja 18.2. perustellut siirtomaksujen kalleutta mm. sähkö- ja arvonlisäverolla. Nämä vastaavat verothan joutuvat maksamaan kaikkien sähköyhtiöiden asiakkaat.

Pyydän, että Loiste-konsernin toimitusjohtaja ja sekä Kajaanin kaupunki monopolin pääomistajana avaavat meille kuluttajille näiden yhtiöiden toiminta-ajatuksen ja taloudelliset luvut, rahansiirrot ja maksetut rahoituskorvauksien perusteet yhtiöiden välillä.

Loiste-konsernin johdolla ja omistajilla on oikeus ja moraalinen velvollisuus antaa tietoja sähkönkuluttajille. He eivät voi vedota osakeyhtiölain mukaiseen liikesalaisuussuojaan, koska kyseessä on ”pakkomonopoliyhtiö”.

Miten omistajat ovat sijoittaneet pääomaa yhtiöihin? Mitä korvausta he saavat tai ottavat yhtiöistä ja millä nimikkeillä? Osinkoina, korkoina, lainoina ja millä korolla? Miten ja millä tarkoituksella omaa vapaata pääomaa kerrytetään yhtiöihin?

Onko Loisteen monimutkainen konsernirakenne (esim. kaksi sähkönmyyntiyhtiötä) tarpeen, jotta sähkönkuluttajat eivät pysty kontrolloimaan sähkö- tai ainakaan siirtomaksujen perusteita? Miksi netissä ei julkaista Loisteen tilinpäätöstietoja ja toimintakertomuksia?

Pyytäisin selitystä seuraaviin asioihin:

Oheisen faktalaatikon luvut perustuvat 2014 tilinpäätökseen. (Vuoden 2015 luvut on varmasti yhtiöiden tiedossa, mutta niitä ei ole vielä julkisesti saatavissa. Mitkähän ovat 2015 tilinpäätösluvut vastaavilta osin?)

Jos Loiste Sähköverkko Oy ei olisi kirjannut tuloksen tasaamiseen satunnaisia kuluja ja poistoeron muutosta, olisi yhtiön voitto ollut peräti 11,7 M€ eli 21,4 %. Tällä summalla olisi voinut laskea siirtohintoja vuonna 2014, mikäli tavoite olisi ollut sama nollatulos.

Tasasummaiset satunnaiset kulut vuosina 2013 (7 M€) ja 2004 (8 M€) ihmetyttävät suuresti.

Miten seuraavat luvut liittyvät toisiinsa: Loiste Oy:n satunnainen tuotto 9,863 M€, Loiste Sähköverkko Oy:n 8,0 M€:n satunnainen kulu, Loiste Energia Oy: n satunnainen kulu 1,863 M€.

Miten rakentuvat emoyhtiö Loiste Oy:n korkokulut 8,795 M€ ja 7,580 M€ :n tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä?

Satunnaiset erät ovat hyvin poikkeuksellisia ja niiden kirjaamiseen pitää olla erityisen tarkat perusteet, jotka on ilmoitettava liitetiedoissa. Mitä tässä on takana?

Ainakin näin piilotetaan liikevoittoa. Poistoeron kirjaamisella säädösten puitteissa järjestellään tilikauden tulosta ja veronmaksua.

Tuloveroja on näistä yhtiöistä vuonna 2014 tilinpäätöksen mukaan maksanut vain Loiste Lämpö Oy 0,5 M€.

Jonkun mielestä on sama, vaikka yhtiöt eivät maksakaan Sotkamolle ja Kajaanille yhteisöveroa, koska nämä voivat ”verottaa muuta kautta yhtiöitä”. Mutta valtiolta ja myös niiltä kunnilta, joissa on Loisteen työpaikkoja, jää saamatta tärkeitä verotuloja. Tulos voidaan laillisestikin järjestellä monimutkaisella konsernirakenteella nollaksi tai tappiolliseksi, mutta onko se moraalisesti oikein kuntaomisteisilta yhtiöiltä?

Loiste Sähköverkko Oy:n kannattavuudesta 2014 tilinpäätösanalyysissä todetaan seuraavaa: ”Yrityksen käyttökateprosentti (50,9 %) on toimialaan (mediaani 7,6 %) suhteutettuna erittäin hyvä. Myös liikevoittoprosentti (30,9 %) on toimialaan (7,3 %) verrattuna erittäin hyvä, merkiten alan keskimääräistä korkeampaa katetta”.

Huomautan, että tilintarkastajat ovat tavallisesti erittäin pidättyväisiä laatusanoilla suitsuttamisessa.

Kajaanin vuoden 2014 toimintakertomuksessa on hyvin vähän Loistetta koskevia tietoja. Tilinpäätöksessä tulisi esittää kaikkien Loiste-konsernin osien tilinpäätökset (tuloslaskelma ja tase) erikseen, jotta kuntalaiset voisivat seurata yhtiöiden keskinäisiä rahaliikkuja.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto ohjeistaa, että kunta raportoi konserniyhtiöistä ja niiden taloudellisista tuloksista paljon läpinäkyvämmin. Onko nämä ohjeet tarkoituksellisesti vai häveliäisyyssyistä unohdettu?

Kaupungilla ja Loisteella näyttää olevan sama yhtiö tilintarkastajana. Se näyttäisi konsultoineen myös Kajaso Oy:n omistusjärjestelyjä ja kauppoja. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin ja konsernin sisäisestä valvonnasta ja sen riittävyydestä.

Mikäli tyydyttäviä vastauksia ei tule, pitäisikö Loiste Sähköverkko Oy:n asiakkaiden perustaa oma yhdistys etujansa puolustamaan ja valvomaan?

Fakta

Loiste-konserni

Loiste-konserni on jaettu eri yhtiöihin (tilanne 31.12.2014):

Loiste Oy (emoyhtiö, ent. Kajaso Oy, omistajat Kajaanin kaupunki 75,77 % ja Sotkamon kunta 24,23 %),

Loiste Sähköverkko Oy, (ent. E.ON Kainuun Sähköverkko Oy)

Loiste Sähkönmyynti Oy,

Loiste Energia Oy, (ent. E.ON Kainuu Oy)

Loiste Lämpö Oy, (om. Loiste Energia Oy 50 % ja Kajaanin kaupunki 50 %,

Loiste Holding Oy, (ent. Karhu Voima Oy, myyty Kotkan Energia Oy:lle)

Taloustietoja

Loiste Oy. Liikevaihto 0 €. Liiketoiminnan muut tuotot 3,341 M€. Tuotot saman konsernin yrityksiltä 7,580 M€. Korko- ja muut rahoituskulut 8,795 M€. Satunnaiset tuotot 9,863 M€. Tuloverot 0. Tilikauden tulos 8,277 M€.

Loiste Sähköverkko Oy. Liikevaihto 54,721 M€. Suunnitelman mukaiset poistot 7,621 M€. Satunnaiset kulut 8,0 M€ (vuonna 2013 7,0 M€). Poistoeron muutos (lisäys) 3,748 M€ (vuonna 2013 5,496 M€). Tuloverot 0 €. Tilikauden tulos: tappiota 3900 €.

Loiste Energia Oy. Liikevaihto 95,3 M€. Satunnaiset kulut 1,863 M€.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommenttiMikä

Loiste

Loiste-konserni
on jaettu eri yhtiöihin (tilanne 31.12.2014):

Loiste Oy
(emoyhtiö, ent. Kajaso Oy, omistajat Kajaanin kaupunki 75,77 % ja Sotkamon kunta 24,23 %),

Loiste Sähköverkko Oy
, (ent. E.ON Kainuun Sähköverkko Oy)

Loiste Sähkönmyynti Oy
,

Loiste Energia Oy
, (ent. E.ON Kainuu Oy)

Loiste Lämpö Oy
, (om. Loiste Energia Oy 50 % ja Kajaanin kaupunki 50 %,

Loiste Holding Oy
, (ent. Karhu Voima Oy, myyty Kotkan Energia Oy:lle)

Loiste Oy
. Liikevaihto ? €. Liiketoiminnan muut tuotot 3,341 M€. Tuotot saman konsernin yrityksiltä 7,580 M€. Korko- ja muut rahoituskulut 8,795 M€. Satunnaiset tuotot 9,863 M€. Tuloverot 0. Tilikauden tulos 8,277 M€.

Loiste Sähköverkko Oy
. Liikevaihto 54,721 M€. Suunnitelman mukaiset poistot 7,621 M€. Satunnaiset kulut 8,0 M€ (vuonna 2013 7,0 M€). Poistoeron muutos (lisäys) 3,748 M€ (vuonna 2013 5,496 M€). Tuloverot 0 €. Tilikauden tulos: tappiota 3900 €.

Loiste Energia Oy.
Liikevaihto 95,3 M€. Satunnaiset kulut 1,863 M€.