REFRRER:path /

Puheenvuoro: Ratkaistaan ilmastonmuutos tänään

Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitseminen onnistuisi jo nykyisellä teknologialla.Kyse on asenteista, kirjoittaa VTT:n tutkimuspäällikkö Antti Arasto.

Tiina Wallin
Antti Arasto

Antti Arasto

Kirjoittaja on VTT:n tutkimuspäällikkö.

Vietimme hyvien lomasäiden kesän. Lämpimässä uimavedessä itseään viilennellessä moni mietti, mikä on muuttunut. Media on ilahduttavasti kytkenyt poikkeuksellisen pitkät helteet ja kuivuuden globaaliin ilmaston muutokseen. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on unettomina, helteisinä heinäkuun öinä noussut ensimmäisiä kertoja laajempaan keskusteluun Suomessakin.

Meillä on olemassa tarvittava teknologia, jolla maailmamme muutetaan ilmastomielessä kestäväksi tai ainakin mahdollistetaan miltei kaikkien maailman maiden yhteisesti sopima alle kahden celsiusasteen lämpenemisen tavoite. Innovaatioiden merkitystä esimerkiksi aurinkoenergian kustannustehokkuuden merkittävässä paranemisessa viime vuosina ei voi väheksyä.

Muutoksella on todella kiire. On varmistettava, että teknologiat, joita tarvitsemme nopeasti, ovat saatavilla ja sovellettavissa. Aurinkosähkön osalta tämä näyttää toteutuvan, mutta melkein jokaisella muulla saralla meillä on vielä kirittävää.

Silti väitän, että meillä on mahdollisuus pysäyttää ilmastonmuutos alle kahteen asteeseen. Se vaatii yhteiskunnan ja toimintatapojen muutosta niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla.

Lihansyönnin ja liikkumisen, erityisesti lentomatkustamisen, ilmastovaikutukset tuskin tulevat kovin monelle enää yllätyksenä. Ne ovat esimerkkejä tavoista, joilla yksilö voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Nykyisen kaltainen matkustaminen ja lihantuotanto eivät enää ole mahdollisia globaalissa mittakaavassa ilmastoneutraalissa maailmassa.

Nykyisen infrastruktuurin ja suurten tuotantovolyymien takia teollisuuden ja tuotantorakenteiden muuttaminen on hidasta, joten muutos on aloitettava heti.

Meillä on teknologioita, joilla voidaan tuottaa energiaa eri muodoissa vähäisillä, olemattomilla tai jopa positiivisilla ilmastovaikutuksilla.

Vähähiilisiä vaihtoehtoja ovat aurinko- ja tuulienergia, kestävä bioenergia, geoterminen energia ja aaltoenergia sekä ydinvoima ja fossiilinen energia silloin, kun sen tuottama hiilidioksidi on otettu talteen ja varastoitu. Nämä ovat vaihtoehtomme, joilla muutos kiireellisyytensä takia täytyy toteuttaa.

Muutoksen kokoluokka on valtava: koko energiantuotanto muiden sektorien lisäksi pitäisi saada toimimaan ilman ilmastovaikutuksia noin vuoteen 2040 mennessä.

Tällä hetkellä uusiutuvien energialähteiden kasvu on samaa kokoluokkaa energian tarpeen kasvun kanssa. Haasteena on korvata puhtaalla tuotannolla energiantarpeen kasvun lisäksi valtaosa olemassa olevasta ja neljä viidesosaa fossiilisiin resursseihin perustuvasta energiantuotannosta. Tähän ei päästä yhdelläkään yksittäisellä teknologialla tarvittavassa aikataulussa, vaan tarvitsemme kaikkia ratkaisuja. Tämä on suuri haaste, mutta myös valtava liiketoimintamahdollisuus.

Energiantuotanto muuttuu merkittävästi paikallisemmaksi, ja vanhat energiaan perustuvat valtasuhteet muuttuvat energiaresurssien uudelleenjaon myötä. Tämä muuttaa geopoliittisia painopisteitä tai valtarakenteita.

Uskon että myös ratkaisu löytyy näistä paikallisista aineksista. Suomi voi vauraana ja teknologisesti kehittyneenä maana olla tienraivaaja, ja teknologian kehitysmielessä se on myös osahyötyjen saaja muutoksessa. Suomella on luontaisten resurssiensa takia ainutlaatuiset edellytykset kehittää ja ennen kaikkea demonstroida esimerkiksi hiilidioksidia ilmasta poistavia teknologioita, vähähiilistä liikennettä sekä järjestelmiä, joilla varaudutaan suuriin määriin vaihtelevaa ja sääriippuvaista uusiutuvaa tuotantoa.

Näihin kaikkiin meillä on pitkät perinteet, vahvaa teknologiaosaamista ja toimijoita, jotka voivat toteuttaa massiivisia hankkeita.

Huomio on keskittynyt aurinkoenergian ympärillä käytävään keskusteluun, mikä on erittäin hyvä, sillä se mahdollistaa yksittäisen kuluttajan ja pientoimijoiden konkreettisen osallistumisen, lisää yleistä tietoisuutta ja parhaassa tapauksessa on vieläpä kannattavaa perinteisen talouden mittarein.

Tässä keskustelussa kuitenkin unohtuu se massiivisuus, joka liittyy nykyiseen fossiiliseen energiatalouteen. Näkemykseni mukaan muutoksen toteutukseen tarvitaan kansalaisten aurinkopaneelien lisäksi toimijoita, joilla on kyky massiivisten projektien toteuttamiseen.

Suuri haaste liittyy nimenomaan valtavassa mittakaavassa sovellettavien ratkaisujen teollisen kokoluokan demonstrointiin ja ensimmäisten kaupallisten sovellusten riskien jakamiseen. Tässä tarvitaan yhteiskunnan mittavaa taloudellista kannustusta sekä ennakkoluulottomia toimijoita, joilla on kykyä sekä uskoa investoida tulevaisuuteen yli kvartaaliajatteluun.

Suomi voi vauraana ja teknologisesti kehittyneenä maana olla tienraivaaja. Meillä on mahdollisuus pysäyttää ilmastonmuutos alle kahteen asteeseen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti