REFRRER:path /

Yläkerta: Keskusta saattoi vain hävitä perhevapaissa

Raimo Viirret

Raimo Viirret

Keskustapuolueen merkittävimpiä saavutuksia perhepolitiikassa on ollut lasten kotihoidon tuki, joka tuli asteittain voimaan jo vuodesta 1985 alkaen.

Laki lasten päivähoidosta oli aikanaan keskustan ja sosiaalidemokraattien historiallinen kompromissi: alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmat saivat samanaikaisesti päivähoito-oikeuden ja kotihoidon tuen.

Suuri osa kunnista alkoi maksaa kotihoidontukeen vielä lisätukea välttyäkseen kalliimmalta päivähoidolta.

Viime päivien kiistaa

perhevapaauudistuksesta pitää katsoa tätä taustaa vasten.

Keskusta on puolustanut perheiden vapautta valita lastensa hoitomuoto: kotona vai päiväkodissa – äiti vai isä hoitajana.

Tosiasia on, että sekä vanhempainvapaita ja kotihoidontukea käyttävät valtaosin naiset. Yli 90 prosenttia tuista menee yhä äideille, vaikka isille kiintiöitä vapaita on lisätty.

Isäkiintiöiden kasvattaminen tasa-arvon nimissä on ollut nytkin uudistuksen tarkoituksena.

Kotihoidontuesta on kuitenkin tullut samalla tukimuoto, jota käyttävät eniten pienituloiset, monilapsiset ja vähän koulutetut naiset.

Tukea pitkään saaneissa on paljon naisia, joilla ei ole ollut työpaikkaa edes ennen lapsen saamista. Äityslomista ja kotihoidontukikausista on monilapsisille perheille tullut vuosikausien mittainen putki.

Koulutetut naiset palaavat sen sijaan työelämään viimeistään lapsen täyttäessä puolitoista vuotta – sitä varmemmin mitä korkeammin he ovat koulutettuja.

Uudessa perhevapaamallissa kotihoidon tukea olisi leikattu sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kaksi vuotta. Näin olisi tehty tilaa isien vanhempainvapaan pidennykselle.

Muutos olisi käytännössä leikannut tuloja eniten pienituloisilta perheiltä, joiden äitien mahdollisuudet työllistyä ovat heikot.

Hallituksen laskelmien mukaan lasten äitien työllistyminen lyhyemmän vanhempainvapaan jälkeen ei kävisi kovin helposti. Toisaalta juuri näissä pienituloisissa perheissä työssä olevien isien olisi vaikeinta käyttää omaa osuuttaan perhevapaista puhtaasti taloudellisista syistä.

Keskustassakin on varmaan ymmärretty, että pitkittyneistä kotihoidontukikausista on muodostunut ongelma, kun tavoitellaan korkeampaa työllisyysastetta. Eikä käsitys kotihoidontuesta vähiten koulutettujen naisten eläkekertymiinkin vaikuttavana köyhyysloukkuna ole perusteeton.

Silti puolueelta meni rohkeus perhevapaauudistukseen näistä lähtökohdista.

Jos uudistus olisi ajettu läpi kokoomuksen nuoteilla, Paavo Väyrynen olisi saanut uuden terävän aseen puoluejohtoa vastaan. Tämäkään ei ole ollut vähäinen vaikutin, kun homma pantiin poikki.

Eikä kotihoidontuen leikkaus pienituloisilta äideiltä olisi ollut hääppöinen ansio eduskuntavaaleissa vuoden päästä. Pienituloisten potkimisesta Juha Sipilän hallitusta on tähänkin saakka usein arvosteltu.

Jos uudistus olisi ajettu läpi kokoomuksen nuoteilla, Paavo Väyrynen olisi saanut uuden aseen kamppailussa puoluejohtoa vastaan.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti