REFRRER:path /
Jyväskylän yliopiston psykologian tohtori Vesa Närhi ihmettelee, että opettajankoulutukseen ei sisälly adhd-lasten tukemisen opettamista.

Adhd-oppilaan tukeminen lisää luokan työrauhaa

CICO-mallilla on edistetty keskittymiskykyä. Oppilas kirjautuu kouluun sisään ja ulos ja korttiin merkitään, miten hän onnistui tavoitteissa kuten olla ajoissa.

Miten tarkkaavaisuushäiriöistä adhd-lasta voidaan tukea niin, että hänen koulunkäyntinsä helpottuu ja muiden lasten työrauha