REFRRER:path /

Eurooppa valmistautuu pieniin ydinreaktoreihin – syinä talous, aikataulut, sähköverkko ja ilmasto: Suuri ei välttämättä olekaan kaunista

Kansainvälisessä ydinenergiafoorumissa nimekäs puhujajoukko korosti SMR-reaktorien joustavuutta ja perinteiseen voimalaan verrattuna alhaista investointia. EU pyrkii poistamaan pullonkauloja tekniikan tieltä.

Sähköverkko joutuu uusiutuvan energiantuotannon lisääntyessä kestämään yhä suurempia vaihteluja. Riskien hillitsemiseksi myös ydinvoimalta vaaditaan tulevaisuudessa joustoa, johon asiantuntijoiden mukaan pienet reaktorit vastaavat hyvin.

Jami Jokinen

Euroopassa valmistaudutaan yhä selkeämmin pienten modulaaristen ydinreaktorien (small modular reator, SMR) tuloon. ¬¬¬¬

Päästötavoitteisiin pääseminen vaatii EU-tasolla todennäköisesti lisää ydinvoimaa, mutta niin taloudellinen epävarmuus kuin varautuminen ennakoimattomiin häiriöihinkin edellyttävät tuotantomuodolta lisää joustavuutta.

– Korkeista uusiutuvan energian tavoitteista huolimatta on alleviivattava, että ydinenergian rooli EU:n energiapaletissa on merkittävä, sanoo Euroopan komission ydinenergiaosaston johtaja Massimo Garribba.

– Komissiossa ajattelemme, että SMR:n tuoma joustavuus ja erilaiset käyttömahdollisuudet ovat tässä tärkeä tekijä

Hän vierailee parhaillaan ydinvoima-alan Nordic Nuclear Forum -konferenssissa Helsingissä.

”Pelkään, että emme ole eturintamassa”

Pienten, sarjatuotantona valmistettavien reaktorien läpimurtoa on odotettu pitkään, ja kaupallistaminen alkaa olla lähellä. Vahvasti Euroopan markkinoille pyrkii esimerkiksi yhdysvaltalainen Nuscale Power, joka tavoittelee tuotannon aloittamista Britanniassa 2020-luvun aikana.

Joustavuuden lisäksi SMR:n vahvuutena on nopea rakentamisaikataulu ja investointikin on vain murto-osa perinteisestä ydinvoimalaitoksesta. Sähköntuotannon lisäksi pieni reaktori voi tuottaa esimerkiksi kauko- tai prosessilämpöä.

EU:n olisi Garribban mielestä oltava tämän ydinvoiman uuden aallon huipulla.

– Meidän olisi varmistuttava siitä, että Euroopassa on tekninen johtoasema. Pelkään kuitenkin, että emme ole eturintamassa.

Jarruna hän pitää erityisesti suurten ydinvoimalaitosten maailmaan luotua luvitusta, joka ei pienten sarjatuotantoreaktorien kohdalla ole enää tarkoituksenmukainen. Tämä voi syödä niiden edut.

– Ei voida ajatella, että SMR pitäisi luvittaa erikseen alusta alkaen jokaisessa maassa, Garribba miettii.

Asia on pohdinnassa Suomessakin

Komissio onkin aloittanut jäsenmaiden ja kansallisten viranomaisten kanssa keskustelut pullonkaulan poistamisesta. Lähiaikoina EU avaa myös kehityshankkeen, jolla pyritään lisäämään pienten reaktorien turvallisuuteen liittyvää yhteistyötä.

Ainakin alustavat pohdinnat ovat alkaneet Suomessakin.

– Pienempiä yksiköitä tarvitaan tulevaisuudessa myös sähköverkon tasapainon vuoksi. Suuri ei tässä välttämättä olekaan kaunista, korostaa työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston päällikkö Riku Huttunen.

”Ydinvoima on häviämässä – SMR voi muuttaa koko keskustelun”

OECD:n ydinenergiaviraston pääjohtaja William Magwood korostaa niin ikään pienten reaktorien merkitystä.

Järjestön raportin mukaan sähkön kokonaishinta kaksinkertaistuu, jos uusiutuvien tuotantomuotojen osuus lähestyy 75 prosenttia.

– Ydinvoima on taloudellisesti häviämässä markkinat, koska kaikkia sähköverkolle ja yhteiskunnalle koituvia kustannuksia ei ole jyvitetty eri energiantuotantotavoille niiden aiheuttamien vaikutusten mukaan, Magwood väittää.

Vaikutuksilla hän tarkoittaa muun muassa voimakkaasti heilahtelevan tuuli- ja aurinkovoimatuotannon edellyttämiä investointeja sähköverkkoon tai säätövoimaan, mutta myös polttoaineiden aiheutamia ympäristövaikutuksia.

Paras keino epäsuhdan poistamiseen olisi Magwoodin mielestä riittävän korkea hiilen hinta, mutta se ei näytä onnistuvan eikä välttämättä edes toimisi poliittisesti.

– Monissa maissa katsotaan vain sitä, paljonko itse laitos maksaa. Lisäksi ydinvoiman turvallisuus herättää yhä paljon kysymyksiä monissa maissa, pääjohtaja toteaa.

– SMR voi olla ”gamechanger”, joka muuttaa koko keskustelun.

Venäjällä pienet ovat jo rutiinia

Venäjällä sen sijaan nähdään, että oikeastaan kyse on jo vanhasta tekniikasta.

– Rehellisesti on sanottava, että tässä ei ole mitään dramaattista, sanoo maailman ydinenergiajärjestön puheenjohtaja ja Rosatomin ensimmäinen varapääjohtaja Kirill Komarov.

– Venäjällä on pienistä sarjatuotantoreaktoreista pitkä kokemus. Jäänmurtajissa ja sukelluveneissä niillä on miljoonia turvallisia operointivuosia.

Komarov korosti osallistuvansa foorumiin ydinenergiajärjestön roolissa, minkä vuoksi hän ei vastannut Fennovoimaa koskeviin kysymyksiin.

Tästä huolimatta hän muistutti Murmanskissa vastikään käynnistetystä kelluvasta ydinvoimalasta, joka hinataan kesällä Koillis-Venäjälle. Rosatomilla on vientisuunnitelmia vastaaville laitoksille esimerkiksi Kaakkois-.Aasian saaristoihin, Lähi-Itään tai Afrikkaan. Sähköntuotannon ohella niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi kuivuudesta kärsivillä alueilla meriveden suolanpoistoon.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti