REFRRER:path /

Geenitiedoilla voi olla luvattomia ottajia – omien tietojen turvallisesta säilytyksestä kannattaa huolehtia

Geenitietoja voidaan käyttää erityisesti ihmisen terveydentilan ja sairastumisriskin arvioinnissa.

Ossi Rajala

Monet suomalaisetkin ovat innostuneet tekemään sukututkimusta netistä löytyvien erilaisten palveluiden avulla. Palvelua tarjoavat muun muassa MyHeritage, ja Geni -palvelut.

Monet MyHeritage-palvelun käyttäjät ovat saattaneet viime viikolla hieman pelästyä, kun yhtiö tiedotti laajasta tietomurrosta. Noin 92 miljoonan MyHeritage-käyttäjän sähköpostiosoitetta ja hajautettua salasanaa löytyi ulkopuoliselta palvelimelta. Muita tietoja ei löytynyt eikä sähköpostiosoitteita tai hajautettuja salasanoja käytetty yhtiön mukaan rikollisiin tarkoituksiin.

Geenitiedot on luokiteltu arkaluonteisiksi, terveydentilaa koskeviksi tiedoiksi ja niiden käsittelyyn pitäisi aina olla suostumus. Aihe on puhuttanut niin terveydenhoito- kuin tietoturvanäkökulmista.

Nettipalveluiden tarjoajilla on suuri taloudellinen motivaatio pitää tietoturvansa kunnossa.


– En tunne näitä palveluita, mutta ne tuskin riskeeraavat toimeentuloaan huonolla tietoturvalla. Bisnes ei jatku, jos tiedot eivät ole turvassa. Vastuu tietojen säilytyksestä on palvelun tarjoajalla. Ratkaisevaa on myös se, pysyvätkö lupien mukaisesti kerätyt tiedot tallessa? Jos järjestelmä menee nurin, onko kopio olemassa jossakin, Tampereen teknillisen yliopiston tietoturvaan erikoistunut yliopistonlehtori Jukka Koskinen

pohtii.

Jos ulkopuoliselta taholta on tilannut esimerkiksi dna-testin, tiedot löytyvät testin valmistuttua myös tilaajalta itseltään.

– Pitääkö tilaaja omat tietonsa itse hyvin tallessa? Dna-tietojen vuotaminen kuulostaa kamalalta. Niissä on syvällistä tietoa ihmisestä, Koskinen miettii.

Tiedot voivat kiinnostaa monia

Geenitietoja voidaan käyttää erityisesti ihmisen terveydentilan ja sairastumisriskin arvioinnissa. Rikollisten lisäksi tiedot voivat kiinnostaa muitakin, jos niitä sattuu olemaan syystä tai toisesta saatavilla.

– Esi­mer­kiksi geeni­tiedon hyödyn­tä­minen henki­löiden pro­fi­lointiin ja käyttäy­ty­misen ennus­ta­miseen on vas­ta kehit­ty­mässä, mut­ta mani­pu­laa­tiolle altis­tavien omi­nai­suuksien hyödyn­tä­minen se­kä poli­tii­kassa et­tä tuote­mark­ki­noin­nissa on muu­toin no­peasti kas­vussa. Yk­si suojau­tu­misen muo­to on kiel­tää arkaluonteisen tie­don käsit­tely, kirjoittivat HUS:n hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen ja biotieteiden tutkija Heikki Saxén huhtikuussa Lääkärilehdessä.

Jätä kommentti