REFRRER:path /

Ilmastonmuutos toisi Suomelle ehkä lämpöä, tulvia ja tuholaisia – arktiset lajit ovat heikoilla

Rankkasateet ja tulvat voivat yleistyä Suomessa ilmastonmuutoksen seurauksena.

Ossi Rajala

Suomen Ympäristökeskus (Syke) kertoo tämän vuoden neljännessä Ympäristön tila -katsauksessa ilmastonmuutokseen varautumisen ja torjunnan tilasta.

Katsauksessa todetaan, että aivan viime vuosina Suomen kasvihuonepäästöt ovat olleet kasvussa, vaikka viime vuosikymmeninä päästöt ovat vähentyneet.

– Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat Suomessa laskeneet 2000-luvun alun huippuvuosista, ja vuonna 2016 ne olivat noin 18 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 päästöt kuitenkin kasvoivat 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suurimpia syitä tähän olivat hiilen kulutuksen kasvu ja biopolttoaineiden osuuden pieneneminen liikenteen polttoaineiden käytössä, katsauksessa kerrotaan.

Suomessa ilmaston lämpeneminen tarkoittaisi monia muutoksia.


– Suomessa erityisesti arktiset lajit kärsivät. Lisääntyviin hellekausiin liittyy terveysriskejä kun taas kylmimpien jaksojen väheneminen voi vähentää niitä Sadannan ja jokivirtaamien kasvu yhdistettynä Itämeren veden lämpenemiseen lisäävät meren rehevöitymisriskiä, katsauksessa todetaan.

Suomi on Syke:n mukaan vähemmän haavoittuva ilmastonmuutokselle kuin monet muut maat Euroopassa. Lämpeneminen voisi vähentää lämmityskustannuksia ja pidentää kasvukautta. Riskeihin kuuluvat puolestaan uudet kasvituholaiset, jotka haittaisivat maa- ja metsätaloutta.

Kuntien olisi katsauksen mukaan hyvä varautua rankkasateisiin, myrskytuuliin ja tulviin, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa, jos ilmasto lämpenee.

– Toistaiseksi sää- ja ilmastoriskejä arvioidaan ja hallitaan systemaattisesti vain harvassa suomalaisessa kunnassa, katsaus mainitsee.

Hinku-kunnille kiitosta

Esimerkiksi viemäröintiratkaisuista huolehtiminen auttaa rankkasateisiin varautumisessa.

Osa kunnista saa katsauksessa myös tunnustusta hiilineutraaliksi pyrkimisestä. Suomessa noin 39 kuntaa on niin sanottuja Hinku-kuntia, jotka ovat sitoutuneet vähentämään päästöjään vuoden 2007 tasosta 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Verkostossa kullekin kunnalle etsitään päästöjen vähentämiseen juuri sille sopivia keinoja. Monessa kunnassa on vaihdettu fossiilisia polttoaineita uusiutuvaan energiaan.

– Hinku-kunnat edustavat yhdessä monissa maissa toimivien vastaavien aloitteiden kanssa globaaleja edelläkävijöitä, jotka osoittavat että on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä voimakkaasti ja samalla menestyä taloudellisesti, katsaus hehkuttaa.

Jätä kommentti