REFRRER:path /
Järven rantojen jätevesien käsittelystä on jo olemassa selkeät pelisäännöt rakennusjärjestyksessä, mainitsee ympäristöpäällikkö Jukka Kotola.

Jätevesien vaatimuksista tuli metripeliä

Uudistetut jätevesilaki ja -asetus tulevat voimaan huhtikuussa. Taajaan asuttuihin kyläkeskuksiin voi jäädä piilemään vesien pilaantumisen riski.

Haja-asutusalueilla täytyy uuden ympäristönsuojelulain mukaan ryhtyä jätevesiremonttiin alle sadan metrin päässä vesistön