REFRRER:path /
Julkinen keskustelu ei heti herännyt arktisuuteen. Olin ainoa kansainvälinen toimittaja paikalla, kun Arktinen neuvosto perustettiin, Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä kertoo.

Markku Heikkilä seurannut arktista politiikkaa 1980-luvun lopulta asti: Täyttymättömiä toiveita

Ympäristönäkökulmien ja taloudellisten odotusten välillä on tasapainoiltu alusta asti, sanoo aiheesta kirjan kirjoittanut Markku Heikkilä.

Suomen hallitusohjelmissa on mainittu pohjoinen politiikka 1990-luvun lopulta asti. Silti mikään Suomen arktisen politiikan