REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Oikeusasiamies: Sipilä ei ollut esteellinen

Pekka Lassila
Oikeusasiamiehen muikaan pääministeri Juha Sipilä ei ollut esteellinen Terrafame-päätöstä tehdessään.

Helsinki

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei ollut esteellinen hallituksen päättäessä Terrafamen rahoituksesta, toteaa eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen päätöksessään.

Pääministerin sukulaiset omistavat Katera Steel -yhtiön, joka sai tilauksen valtion kokonaan omistamalta kaivosyhtiö Terrafamelta. Sipilän lapset omistivat marraskuun Terrafame-rahoituspäätöksen aikaan sijoitusyhtiön kautta viisi prosenttia Katera Steelistä. Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan Terrafamen pääomittamisesta ei ollut ”odotettavissa olevaa” eikä ”erityistä” hyötyä pääministeri Sipilän lapsille.

Oikeusasiamies perustelee päätöstä kolmella syyllä. Oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan pääomittamisella ja urakkasopimuksen syntymisellä ei ole mitään keskinäistä yhteyttä. Päätöksen mukaan Katera Steelin malminkuljetin olisi tilattu myös siinä tapauksessa, että kaivoksen toiminta olisi päätetty ajaa alas. Lisäksi Katera Steelillä on aikaisemmin ollut vain yksi pieni tilaus Talvivaaran kaivokselta, eikä yhtiön liiketoiminnallinen menestys ole Terrafamen ja sen toiminnan jatkumisen varassa.

Sipilä ei ollut päätöksen mukaan esteellinen myöskään hallintolain yleislausekkeen perusteella. Sen mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.


Katera Steelin kaikki omistajat ovat Sipilän sukulaisia, sillä Terrafame-päätöksen aikaan Sipilän lasten lisäksi omistajina oli Sipilän serkkuja ja enoja.

–  Asiassa ei ole ilmennyt minkäänlaista aihetta epäillä, että pääministeri Sipilä olisi pyrkinyt toimimaan pääomitusasiassa jollakin tavalla puolueellisesti Katera Steelin eduksi, oikeusasiamies kirjoittaa päätöksessään.

Oikeusasiamiehen mukaan Sipilä ei ollut tietoinen perusteista, joiden nojalla hänen puolueettomuutensa on epäilty vaarantuneen. Sipilällä ei päätöksen mukaan myöskään ole ollut aihetta epäillä Katera Steelin mahdollista kytkentää Terrafamen toimintoihin.

Yhteensä 22 kantelua

Oikeusasiamiehellä oli käsittelyssä asiasta yhteensä 22 kantelua.

Sipilä selvitti oikeusasiamiehelle erityisesti sitä, milloin hän tiesi konepajayhtiö Katera Steelin ja Terrafamen välisestä urakkasopimuksesta.

Terrafame sai marraskuussa hallitukselta luvan jatkaa rahoitusneuvotteluita vuodenvaihteen yli. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti myös, että Terrafame Groupin lisäpääomitukseen varataan 100 miljoonaa euroa.

Katera Steelin aiemmin Terrafamelta saaman tilauksen arvo oli puoli miljoonaa euroa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »