REFRRER:path /

Puolustusvoimien komentaja tiesi Lemmenjoen tapahtumista jo syyskuussa 2017 – Rikostutkinnan aloittaminen viipyi silti useita kuukausia

Inarissa Lemmenjoella pidetty vapaaehtoinen kertausharjoitus toi syytteet kahdelle korkealle upseerille Puolustusvoimissa. Harjoitusta johtanutta everstiä syytetään muun muassa palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Myös everstin esimiehenä toiminut Ilmavoimien komentaja sai syytteen. Syyttäjän mukaan hänen epäillään laiminlyöneen huolehtimisen siitä, että asiassa toimitetaan viivytyksettä esitutkinta. Lännen Median tietojen mukaan Ilmavoimien komentajan esimies, Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg, sai tietoa Lemmenjoen tapahtumista kuukausia ennen esitutkinnan aloittamista.

Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg ei ehtinyt keskiviikkona vastata kysymyksiin toimistaan kurinpitoesimiehenä tapauksessa, joka johti syytteeseen hänen alaisensa osalta.

Taneli Koponen

Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg sai tietoa rikosepäilyihin johtaneen kertausharjoituksen tapahtumista jo syyskuun lopussa vuonna 2017. Vapaaehtoinen kertausharjoitus järjestettiin Lemmenjoella Inarissa 22.–24. syyskuuta kyseisenä vuonna.

Asiassa käynnistettiin esitutkinta harjoitusta johtaneen everstin toiminnasta vasta useita kuukausia myöhemmin, joulukuussa 2017. Myös everstin esimies joutui asiassa rikosepäilyjen kohteeksi. Tapausta arvioineet oikeusoppineet sanovat toimitukselle, että myös Lindbergin toiminta olisi pitänyt selvittää tapauksessa.

Rikosepäilyissä on kyse harjoitusta johtaneen Karjalan lennoston silloisen komentajan, eversti Markus Päiviön toiminnasta. Päiviö on saanut harjoitukseen liittyen syytteet esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Tutkintapyyntö Päiviöstä tehtiin vasta kuukausien kuluttua harjoituksen päättymisestä, 18. joulukuuta 2017. Päiviö siirrettiin esitutkinnan alkaessa erityistehtäviin.

Tieto Lindbergin varhaisessa vaiheessa saamasta informaatiosta on mielenkiintoinen, koska hänen alaisensa, Ilmavoimien komentajan Sampo Eskelisen epäillään laiminlyöneen huolehtimisen siitä, että Päiviön toiminnasta toimitetaan viivytyksettä esitutkinta. Eskelinen toimi harjoituksen aikaan Päiviön kurinpitoesimiehenä. Eskelistä vastaan on nostettu syyte palvelusrikoksesta tai vaihtoehtoisesti tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta.

Julkisuudessa oli viime syksynä esillä toinen Puolustusvoimia koskeva tapaus, jossa esitutkinnan käynnistäminen viivästyi. Kyse on Merivoimissa todetuista esteellisyystapauksista, joista komentaja Lindberg sai tiedon kirjallisesti Pääesikunnan oikeudelliselta osastolta.

Armeijan toimintaa ohjaa laki sotilaskurista ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa. Lain mukaan ”kurinpitoesimiehen on viipymättä huolehdittava siitä, että rikosepäilyistä toimitetaan esitutkinta”.

Alainen kertoi komentajalle syyskuussa

Puolustusvoimien viestintäjohtaja Sami Nurmi vahvistaa sähköpostitse toimituksen tiedot siitä, että komentaja Lindberg sai tietää Inarissa pidetyn kertausharjoituksen tapahtumista hyvin varhaisessa vaiheessa. Puolustusvoimien komentajaa informoidaan hänen mukaansa vastaavista tapauksista yleensä heti, kun ne tulevat ilmi ja viimeistään tutkintapyyntövaiheessa.

”Ilmavoimien komentaja (Eskelinen) ilmoitti tapauksesta suullisesti Puolustusvoimain komentajalle tapauksen jälkeen joskus syyskuun lopulla 2017. Tapauksen yksityiskohdat selvisivät hänelle alkuvuodesta 2018 tapauksen tutkinnan valmistuttua”, Nurmi viestitti viime joulukuussa sähköpostitse.

Keskiviikkona Lindberg ei ollut pääesikunnan viestintäjohtajan Nurmen mukaan tavoitettavissa haastatteluun.

Komentoketju etenee Puolustusvoimissa siten, että syytteen saaneen Eskelisen kurinpitoesimies on komentaja Lindberg. Laissa sotilaskurista ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa on huomioitu tapaus, jossa alempi esimies ei aloita esitutkintaa alaisensa epäillystä rikoksista.

”Jos ylemmän kurinpitoesimiehen tietoon on tullut, että alempi esimies ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin rikoksen johdosta, hänen on asian laadun niin vaatiessa määrättävä esitutkinta suoritettavaksi tai otettava asia käsiteltäväkseen”, laissa todetaan.

Pääesikunnan Lemmenjoen tapahtumista tekemän tutkinnan aikana on kuulusteltu rikoksesta epäiltyjen lisäksi kaksitoista asianomistajaa ja kahdeksan todistajaa. Eskelisen toimien osalta syyttäjänä toimivan Valtakunnansyyttäjänviraston neuvottelevan virkamiehen Sampsa Hakalan mukaan esitutkinnassa keskityttiin vain komentaja Eskelisen toimintaan kurinpitoesimiehenä.

– Ei tässä ole tutkittu tietenkään, kuten tiedotteesta käy ilmi, Puolustusvoimien komentajan menettelyä, Hakala sanoo.

”Ilman muuta tutkittava”

Pääesikunnan oikeudellisen osaston tutkinnanjohtaja Jouni Pulkkinen toteaa, että tutkintapyynnön Ilmavoimien komentajaa Sampo Eskelistä koskevan esitutkinnan käynnistämisestä teki Puolustusvoimain komentajan toimivallalla Pääesikunnan päällikkö 15. kesäkuuta 2018.

– Me emme lähde laajentamaan tutkintapyynnön ulkopuolelle tutkintaa, Pulkkinen sanoo.

Turun yliopiston työoikeuden emeritusprofessorin Seppo Koskisen mukaan myös Lindbergin toimet kurinpitoesimiehenä olisi syytä selvittää.

– Ilman muuta on tutkittava tuokin tilanne, että onko Puolustusvoimien komentaja puuttunut (asiaan) riittävän ajoissa, Koskinen sanoo.

Hän muistuttaa, että korkeat poliisiviranomaiset ovat parhaillaan syytteessä liittyen valvontavelvollisuuksiinsa tietolähdetoiminnassa. Armeijan tapaus on luonteeltaan erilainen, mutta Koskisen mukaan komentoketju on silti syytä käydä läpi kokonaisuudessaan myös Puolustusvoimissa.

– Samanlainen ketju pitää käydä läpi myös Puolustusvoimien osalta. Vielä ei voi tietää, millaisia konkreettiset olosuhteet Lindbergin osalta olivat, mutta onhan tuossa välttämätöntä tutkia tämäkin asia, Koskinen sanoo.

Myös Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen viittaa ylimpään poliisijohtoon liittyvään tutkintaan. Puolustusvoimien tapauksessa olisi ollut hänen mielestään perusteet tutkia tapaus myös ylimmän johdon osalta.

– Jos oltaisiin johdonmukaisia ja mentäisiin samalla linjalla kuin (ylimmän poliisijohdon valvontavastuisiin liittyvässä) Aarnio-jutussa, niin pitäisi mennä (tutkinnassa) ylimpään johtoon saakka.

Hänen mukaansa Inarin tapahtumien tutkinta olisi pitänyt siirtää kokonaisuudessaan Puolustusvoimista keskusrikospoliisille.

– Sellainen järjestelmä, jossa alaiset tutkivat mahdollisia esimiestensä rikoksia, ei ole tietenkään uskottava, Tolvanen sanoo.

Myös toisessa tapauksessa tutkinta viivästyi

Julkisuudessa oli viime syksynä esillä toinen Puolustusvoimia koskeva tapaus, jossa esitutkinnan aloittaminen viivästyi.

Pääesikunnan oikeudellinen osasto selvitti ilmiantokirjeiden pohjalta Merivoimien esikuntapäällikön Timo Hirvosen esteellisyyttä ja totesi syyskuussa tehdyssä päätöksessä hänen toimineen esteellisenä kahdessa tapauksessa vuosina 2016-2017.

Päätös toimitettiin Hirvosen kurinpitoesimiehenä tuolloin toimineelle Merivoimien komentajalle Veijo Taipalukselle. Laillisuusvalvonnan päätös toimitettiin samalla myös Taipaluksen esimiehelle komentaja Jarmo Lindbergille. Taipalus päätti, että asiassa ei aloiteta esitutkintaa. Puolustusvoimien laillisuusvalvonta totesi asessorin johdolla tapauksen loppuun käsitellyksi.

Pääesikunta teki kuitenkin tapauksesta tutkintapyynnön KRP:lle sen jälkeen, kun Lännen Media oli uutisoinut Merivoimien johdon antaneen Hirvosen toimista väärää tietoa armeijan laillisuusvalvojalle. Kyse oli Hirvosen läheisen valinnasta johtotason tehtäviin Puolustusvoimissa. Taipalus on kiistänyt väärät tiedot.

Olisiko Merivoimien asiassa syytä katsoa myös Lindbergin valvontavastuita?

– Poliisiylijohdon tapaus on tässä heti mielessä. On mielestäni loogista, että Puolustusvoimien taholla aletaan ainakin selvittää tällaisia asioita ensin sisäisesti ja sitten katsotaan mihin päädytään, Koskinen sanoo.

Tolvanen muistuttaa, että valvontavastuu menee sotilasorganisaatiossa korkeimmalle tasolle saakka.

– Sillä on merkitystä mitä on tullut tietoon ja onko (esimies) selvittänyt, mitä asialle on tehty.

– En ota kantaa onko Lindberg syyllistynyt johonkin, mutta voin sitä kantaa puolustaa, että olisi ollut syytä katsoa komentoketju loppuun saakka, Tolvanen toteaa.

Merivoimia koskevassa poliisin esitutkinnassa selvitetään parhaillaan ainakin esteellisyysepäilyjä. Korkein oikeus on hyllyttänyt sotilasjäseniinsä kuuluvan lippueamiraali Timo Hirvosen rikosepäilyn vuoksi.

Hirvonen siirrettiin esitutkinnan vuoksi erityistehtäviin Puolustusvoimissa. Tutkinnassa rikosnimikkeeksi on kirjattu virkavelvollisuuden rikkominen. Hirvonen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti