REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Talvivaaran työtapaturmasta tuomio helmikuussa

Arto Tulima
Rovaniemen hovioikeus antaa tänään tuomion kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta Talvivaarassa.

STT-KS

Talvivaaran kaivoksella työntekijän hengen vaatineesta työtapaturmasta piti antaa tänään tuomio Rovaniemen hovioikeudessa.

Tuomion antopäivä on kuitenkin muuttunut helmikuulle. Tuomio annetaan 20.2 helmikuuta.

Tuntemattomasta syystä rikkivetyventtiili oli jäänyt auki, ja ilman suojavarusteita venttiilin läheisyyteen mennyt mies kuoli maaliskuussa 2012.

Käsittely Kainuun käräjäoikeudessa toi konkurssiin menneelle Talvivaara Sotkamo Oy:lle 60  000 euron yhteisösakon. Lisäksi kaksi metallien talteenottolaitoksen esimiestä tuomittiin 80 päiväsakon rangaistuksiin kuolemantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta.

edit 16.1. klo 10. Rovaniemen hovikoikudesta tuli tieto tuomion siirtämisestä.

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »