REFRRER:path /

Tästä puhe: Kainuussa sairastetaan paljon – miten kunnat ja asukkaat voisivat edistää hyvinvointia ja terveyttä?

Pentti Kangas / Arkisto
Kainuun sairastuvuusindeksi on noin 120, kun koko maan keskiarvo on 100.

Maria Kalliokoski

Kainuun sairastuvuus on vähentynyt 2000-luvulla verrattuna maan keskitasoon, mutta Kainuu kuuluu edelleen maakuntien kärkijoukkoon.

Korkea sairastuvuus lisää osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia, joiden nousu on jälleen ajankohtainen keskustelunaihe Kainuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kokoaa muutaman vuoden välein tiedot kuntien ja maakuntien sairastuvuudesta. Tuoreimmat ovat vuonna 2017 julkaistut indeksit, jotka kertovat vuosien 2013-2015 tilanteesta. THL:n sairastavuusindeksiin kuuluu seitsemän eri sairausryhmää.

Koko maan tilannetta kuvataan indeksillä 100. Kainuun indeksi on 120,2, neljänneksi korkein kaikista maakunnista.

Kärjessä on Pohjois-Savo, jonka sairastuvuusindeksi on 131,2. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan sairastuvuus on hieman Kainuuta suurempaa.

Maakuntien väliset erot ovat suuret. Etelässä ja lännessä tilanne on parempi kuin idässä ja pohjoisessa.

Kainuussa sairastavuus on korkeinta Paltamossa ja Puolangalla ja pienintä Sotkamossa ja Suomussalmella.

Seitsemän sairausryhmää

Alla ovat THL:n laskemat Kainuun indeksit sairausryhmittäin suurimmasta pienimpään. Ne ovat vuodelta 2013-2015 ja ikävakioitu eli tehty vertailukelpoisiksi muiden alueiden ja koko maan kanssa.

146,9 tuki- ja liikuntaelinsairaudet

139,2 sepelvaltimotauti

119,2 dementia

119,0 aivoverisuonisairaudet

118,1 mielenterveyden ongelmat

102,3 tapaturmat

91,2 syövät

Mitä pitäisi tehdä, mitä sinä teet?

Kainuun Sanomien puheenaihe alkavalla viikolla on sairastavuus ja keinot vähentää sitä.

Mitä konkreettisia asioita asuinkuntasi pitäisi mielestäsi tehdä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi?

Entä miten itse vaalit terveitä elintapoja? Onko sinulla vinkata muillekin hyödyllisiksi kokemiasi asioita?

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti