REFRRER:path /

Tutkija perussuomalaisten menestyksestä somessa: Populismi toimii hyvin verkossa

Juha Vainio

Populistinen retoriikka on eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkijan Niko Hatakan mukaan yksinkertaisimmillaan hyvin suoraviivaista: Ensin osoitetaan ongelma, sitten kerrotaan vanhan vallan olevan siitä vastuussa ja lopuksi esitetään ratkaisu, jossa epäkelpo eliitti potkitaan pois äänestämällä oikein.

Hatakka sanoo, että edellä mainittu kaava esiintyy usein perussuomalaisten sosiaalisen median viesteissä.

Ja se toimii.

Perussuomalaisten virallinen Facebook-sivu on eduskuntapuolueiden sivustoista selvästi aktiivisin. Sillä on eniten tykkääjiä, ja sen päivityksiä jaetaan ja niistä tykätään huomattavasti enemmän kuin muiden puolueiden päivityksistä.

Hatakan mukaan tiukkoja vastakkainasetteluja muodostava ja asioita yksinkertaistava poliittinen retoriikka aktivoi ihmisiä sosiaalisessa mediassa.

– Ihmiset jatkavat mieluummin aiheita, jotka aiheuttavat heissä hämmennyksen, kiukustumisen tai vaikkapa väärin kohdelluksi tulemisen tunteita. Neutraalit, hajuttomat ja värittömät aiheet eivät toimi yhtä hyvin.

– Yksinkertaistava, populistinen retoriikka on myös helppo saada mahtumaan lyhyeenkin sosiaalisen median viestiin, kun asiaa ei käsitellä perin pohjin useammalta kantilta.

Hatakka pitää perussuomalaisten tyyliä onnistuneena siinä, että puolue aktivoi ihmisiä ottamaan vakavasti heidän ajamiaan asioita.

– Puolue saa ihmiset viesteillään reagoimaan ja tuntemaan aidosti, että esiteltyyn epäkohtaan pitää vaikuttaa.

Vaikka perussuomalaiset menestyy hyvin sosiaalisessa mediassa, kaikki puolueet eivät voi Hatakan mukaan hyödyntää uskottavasti samoja retorisia keinoja.

– Populistinen retoriikka suomalaisessa parlamentaarisessa järjestelmässä ei ole kauhean arvostettua. Kun muut puolueet syyttävät populisteja populisteiksi, ne eivät varmasti halua samaa leimaa omaan otsaansa. Perussuomalaiset sen sijaan tunnustautuvat populisteiksi ylpeydellä.

”Omaan arkeen liittyvät asiat kiinnostavat”

Perussuomalainen-lehden vastaava päätoimittaja ja puolueen Facebook-sivuja päivittävä Matias Turkkila sanoo, että puolueen sosiaalisessa mediassa jakamat jutut liittyvät usein ihmisten tavalliseen arkeen, mikä hänen mukaansa selittää päivitysten suosiota.

– Sivuilla viimeisen puolen vuoden aikana on korostunut duunarinäkökulma, yrittäjyys, maahanmuutto, autoilun kustannukset ja kaikkein köyhimpien puolustaminen. Nämä ovat aiheita, joista meille tulee loputon määrä palautetta. Omaan arkeen liittyvät jutut kiinnostavat.

Turkkilan mielestä perussuomalaisten viestit ovat usein helpommin ymmärrettävissä ainakin siitä syystä, että puolue on nuori eikä sen keskuudessa ole totuttu puhumaan vaikeaselkoista poliittista jargonia.

– Perussuomalaisilla ei ole vielä samalla tavalla tullut vakiintuneeksi sellainen ikään kuin hyvin korkean tason yläkäsitteillä puhuminen. Sellaista puhetta on työlästä seurata.

Turkkila sanoo, että puolueen sosiaalisen median työ on onnistunutta, kun ihmiset haluavat jakaa viestiä eteenpäin omalla nimellään.

– Silloin olemme sanoneet asioita, jotka ovat sekä ymmärrettäviä että hyödyllisiä.

– Enkä sano, etteivätkö muut puolueet toisi ilmi hyödyllisiä asioita. Ne ovat vain ehkä tulleet sokeaksi sille, kuinka paljon tavalliset kansalaiset pystyvät sisäistämään poliittista jargonia.

Jätä kommentti