REFRRER:path /

Tyssääkö sudenmetsästys Suomessakin alkuunsa? Ruotsissa tyssäsi

Jussi Leinonen/Arkisto
Tämä susi on kuvattu Ranuan eläinpuistossa.

Hannamari Ahonen

Kannanhoidollinen sudenmetsästys tyssäsi Ruotsin Värmlannissa ja Örebrossa viime viikolla heti alkuunsa, kun hallinto-oikeus keskeytti sudenmetsästyksen, vaikka lääninhallitukset olivat metsästysluvat jo myöntäneet.

Ruotsin luontojärjestöt olivat valittaneet jo myönnetyistä luvista hallinto-oikeuteen.

Kannanhoidollista sudenmetsästystä on valmisteltu jo pitkälle Suomessakin. Susikannan hoitosuunnitelman lausuntokierros päättyy tulevana keskiviikkona ja mahdollisesti jo seuraavalla viikolla tehdään päätös sudenmetsästyksen sallimisesta. Kyseessä on kahden vuoden kokeilu.

Mutta alkaako sudenmetsästys susialueilla sittenkään, vai käykö täällä kuten Ruotsissa?

Maa- ja metsätalousministeriössä kannanhoidollista sudenmetsästystä valmistelemassa ollut neuvotteleva virkamies Sami Niemi kertoo, mistä Ruotsissa on kysymys.

– Ruotsin oikeuden päätös perustui Århusin sopimukseen, jonka mukaan ympäristöä koskevasta päätöksestä tulee saada valittaa tuomioistuimeen. Ruotsin hallituksen metsästysasetuksen mukaan lääninhallituksen päätöksestä saa hakea vain oikaisua Ympäristövirastosta, mutta viraston päätöksestä ei voi valittaa.

Ruotsin luontojärjestöt kuitenkin valittivat hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus totesikin, että metsästysasetuksen mukainen valituskielto on EU-oikeuden ja Århusin sopimuksen vastainen.

– Tästä syystä oikeus keskeytti sudenmetsästyksen. Oikeus ei siis vielä ottanut kantaa varsinaisesti päätöksen eli sudenmetsästyksen lainmukaisuuteen, vaan siihen oikeus palaa myöhemmin.

Niemi muistuttaa, että edellisvuosina Ruotsissa on käynyt aivan samoin. Luvista on valitettu ja susia ei ole saanut metsästää, vaikka susialueilla ihmiset ovat olleet tästä turhautuneita.

Niemi uskoo, että periaatteessa näin voi käydä osista lupia myös Suomessa, koska luontojärjestöillä on valituslupa. Niemen mukaan myös on hyvä, että luontojärjestöt seuraavat tilannetta.

– Näin kattavaa sudenmetsästyksen pysäyttämistä Suomessa tuskin tulee eteen, koska kannanhoidollinen sudenmetsästys on meillä suunniteltu eri tavalla kuin Ruotsissa.

– Ruotsissa luvat on myönnetty läänikohtaisesti yhtenä luparyppäänä. Suomessa sudenmetsästysluvat on tarkoitus myöntää susilaumakohtaisesti. Ja toisin kuin Ruotsissa Suomessa Riistakeskus myöntäisi metsästysluvan jokaista sutta kohti erikseen.

Myös metsästäjien määrä on Suomessa rajattu 30:een. Ruotsissa kuka tahansa ilmoittautunut metsästäjä saa ampua susia. Lukuisia pieniä ryhmiä voi siis olla metsästämässä saman läänin alueella. Tosin valitusten takia muualla kuin poronhoitoalueella susia ei ole Ruotsissa todellisuudessa metsästetty.

Suomi on saanut EU:n tuomio-istuimelta tuomion sudenmetsästyksestä vuonna 2007, koska silloinen vahinkoperusteinen lupamenettely oli komission mukaan liian löysä.

Suomi joutuikin tuomion seurauksena tiukentamaan vahinkolupien myöntöperusteita. Nyt Suomessa kaavaillaan uudenlaista kannanhoidollista metsästystä.

– Meillä on kokemusta valvontamenettelystä ja miten komissio suhtautuu luontodirektiivin tulkintaan. Direktiivi sallii poiketa susikannan suojelusta, kunhan suojelutason tavoitetta ei heikennetä. Se on Suomessa otettu huomioon.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti