REFRRER:path /

Luonto

Luonto-aiheessa kerromme luontoon liittyvistä asioista monipuolisesti. Kainuun luonnonmaisemaa värittävät metsät, vesistöt, vaarat ja suot. Metsistämme löytyy valtava määrä erilaisia luonnonantimia, kuten marjoja, riistaa ja kalaa. Kainuulaiseen luontoon kuuluvat oleellisesti myös suurpedot.

« »

Uusi ennustemalli kertoo susikannan muutoksista – kanta nyt 50 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa

Luke: Kanta kääntyy tyypillisesti talven tullessa laskuun

Marjatta Kurvinen
Luken susikannan uudesta ennustemallista ilmenee, että Suomen susikanta on marraskuussa 90 prosentin varmuudella 228–331.

STT-KS

Suomessa on tällä hetkellä arviolta kolmisensataa sutta.

Luonnonvarakeskus Luken susikannan uudesta ennustemallista ilmenee, että Suomen susikanta on marraskuussa 90 prosentin varmuudella 228-331.

Aiemmin arvio susikannasta on annettu vain kerran vuodessa, ja silloin se on perustunut tassuhavaintoihin, pantasusien liikkeisiin ja DNA-näytteisiin. Kesäkuussa julkistetun arvion mukaan Suomessa oli maaliskuussa 165-190 sutta.

Susikanta vaihtelee merkittävästi vuoden mittaan. Siksi Lukessa on kehitetty ennustemalli jonka avulla voi arvioida kannan koon ja rakenteen vaihtelua. Malli perustuu suden biologiaan ja tietokonesimulaatioon, joka kuvaa parien lisääntymismenestystä, laumojen ja yksittäisten susien liikkeitä ja kuolevuuden vaihtelua maaliskuun kanta-arvion jälkeen.

Lukesta kerrotaan, että kanta kääntyy tyypillisesti talven tullessa jyrkempään laskuun, koska sekä ihmisen aiheuttama että luonnollinen kuolevuus ovat suurempia kuin sulan maan aikana.

Mallin mukaan kanta on tällä hetkellä noin 50 prosenttia suurempi kuin tämän vuoden maaliskuussa. Kasvu johtuu pääosin keväällä syntyneistä pennuista, jotka Luken mukaan muodostavat noin puolet marraskuun kannasta.

– Susien lukumäärä marraskuussa on 90 prosentin todennäköisyydellä 228-311, ja kannan painopiste on läntisessä Suomessa. Viiden prosentin todennäköisyydellä susia on enemmän kuin 311 ja vastaavasti samalla todennäköisyydellä vähemmän kuin 228, kertoo mallin kehitystyöstä vastannut erikoistutkija Samu Mäntyniemi Lukesta tiedotteessa.

Malli kertoo myös, minne uudet susiparit todennäköisesti perustavat reviirinsä. Ennusteen mukaan suurin osa uusien susiparien reviireistä muodostuu Länsi-Suomeen, lähelle olemassa olevien laumojen ja parien reviirejä. Parien määrä kasvaa lisäksi syksyä kohti samalla, kun yksin vaeltavien susi määrä vähenee.

– Arviota susikannan kehityksestä ja alueellisesta sijoittumisesta voidaan hyödyntää riistahallinnossa esimerkiksi vahinkojen ennaltaehkäisyn kohdentamisessa sekä sutta koskevan tiedon jakamisessa paikallisille asukkaille, kertoo riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta tiedotteessa.

Myös WWF pitää uutta ennustemallia onnistuneena ja tervetulleena.

– Mallinnuksen avulla voidaan vähentää turhaa spekulaatiota susikannan koosta. Susikeskustelu käy ajoittain hyvinkin kuumana. Mitä enemmän keskustelu pohjaa tietoon, johon kaikki osapuolet voivat luottaa, sen parempi, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

Susi luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Monet ihmiset kokevat kuitenkin susia kohtaan ennakkoluuloa ja pelkoa, joita erilaiset myytit ja tarinat ovat ruokkineet.

– Ihmisten kokemaa pelkoa ei tule vähätellä, mutta samalla pitää muistaa, ettei pelko monesti ole suhteessa todelliseen riskiin. Suden ei tiedetä tappaneen tai vahingoittaneen ihmistä Suomessa vuoden 1882 jälkeen, Tolvanen sanoo.

Ihmisten ja suurpetojen yhteiselon helpottamiseksi WWF on käynnistänyt laajan EU-rahoitteisen Eurolargecarnivores LIFE -hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää suurpetoihin kohdistuvia pelkoja ja ennakkoluuloja ja tarjota kaikille sidosryhmille alusta keskustella ja jakaa kokemuksia.

Hankkeessa esitellään erilaisia lähestymistapoja, joita on sovellettu Euroopassa yhteiselon mahdollistamiseksi ja sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Susiennuste kertoo, mitä susikannalle kuuluu:

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »