REFRRER:path /

Kainuun edunvalvontaa väyläasioissa pitää tehostaa

Juhani Mustonen / arkisto
Kirjoittaja ihmettelee, miksi pohjoinen Kainuu, Koillismaa ja itäinen Lappi jäivät kokonaan asetuksessa määriteltyjen pääväylien ulkopuolelle.

Terttu Huttu-Juntunen

Liikenneministeriön asetus pääväylistä, jossa valtatie 5 määriteltiin pääväyläksi ainoastaan Kontiomäelle saakka oli Kainuulle karvas pettymys, erityisesti Ylä-Kainuulle. Miten on mahdollista, että Kainuu, Koillismaa ja Itäinen Lappi jäivät kokonaan asetuksessa määriteltyjen pääväylien ulkopuolelle? Asia on tärkeä siksi, että asetuksessa pääväyliksi nimettyjen maanteiden ympärivuotinen korkeatasoinen kunnossapito asetetaan etusijalle ja talvihoidon taso on korkea. LVM:n perustelumuistiossa todetaan, että päätieverkon palvelukyvyllä on suuri merkitys elinkeinoelämälle ja alueiden kehittymiselle.

Asetusluonnos oli Kainuussakin lausuntokierroksella, ja ainakin maakuntahallitus ja Suomussalmen kunnanhallitus antoivat hyvin perustellun lausunnon, jossa valtatie 5 esitettiin pääväyläksi Kajaanista Suomussalmen, Kuusamon ja Kemijärven kautta aina Sodankylään saakka. Näillä lausunnoilla ei ollut mitään vaikutusta lopputulokseen. LVM näyttää järjestäneen lokakuulla asiasta kaksikin avointa kuulemistilaisuutta, joiden seurauksena asetusluonnokseen tehtiin muutoksia. Siitä osallistuiko Kainuusta joku kuulemistilaisuuksiin, ei minulla ole tietoa.

Pääväylien määrittelyn kriteerinä olivat mm. liikennemäärät ja alueen saavutettavuus. Vaikka vaaditut liikennemäärät eivät Kainuussa kaikilta osin täysin toteudu, alueen saavutettavuudessa on tehtyjen kyselyjen mukaan parantamisen varaa. Kainuuseen haetaan matkailusta vetovoimaa, tehty väyläratkaisu heikentää mm. Ukkohallan, Paljakan ja Hossan näkymiä.

On vaarana, että talviturismi etelästä suuntautuu yhä enemmän Lappiin kun sinne pääsee hyväkuntoisia Länsi-Suomen pääväyliä mm. nelostietä pitkin ja Kainuun kakkosluokan tiet hiljenevät.

Kainuun pitää koota lähetystö ja mennä pääministerin ja liikenneministerin puheille ja yrittää saada vielä asetukseen muutosta, siihen on olemassa painavat perustelut. Lähetystöön kannattaa kysyä vahvistusta Kuusamosta ja Itä-Lapista. Pääministeri Sipilä on muuttanut monia päätöksiä jotka ovat osoittautuneet huonoiksi.

Kainuussa tulee käydä keskustelu edunvalvonnasta ja sen pelisäännöistä, miten sitä voidaan parantaa.

Olisiko meillä jotakin opittavaa Länsi-Suomesta, sinne onnistuttiin saamaan kaksi pääväylää, nelostie ja rannikkoa pitkin kulkeva tie vievät pohjoisimpaan Lappiin käsivarteen ja Kilpisjärvelle saakka?

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti