REFRRER:path /

Kansalaisaloite susivahinkojen estämisestä

Kainuun Sanomat uutisoi 1.3. lehdessä tutkijan statusta käyttävän Mervi Laaksosen ja Luonto-Liiton yhteistä ns. selvitystä poikkeusluvilla tapahtuneista vahinkosusien poistoista. Selvityksessä puhutaan myös vaihtoehtoisista menetelmistä, joita ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan.

Aikaisemmin on ollut esillä mm. panssariaitojen rakentaminen, jolloin ihmiset asuisivat vahvojen aitojen sisällä petojen töllisteltävinä. Lääksonen näyttää hakevan tukea ajatuksilleen Euroopan parlamentista, jossa Suomen susitilanteesta ja täkäläisistä olosuhteista tiedetään tuskin mitään.

On suuri vahinko, että Suomen petotilanteesta ja erityisesti susista Eurooppaan välittyvä tieto on näin yksipuolista ja vääristynyttä, jolloin kärsijöiksi joudumme me täällä asuvat.

Suomen Metsästäjäliitto on laittanut vireille kansalaisaloitteen otsikolla: Susivahinkojen estäminen. Aloitteen tarkoituksena on realisen tiedon välittäminen Suomen susitilanteesta EU:n suuntaan ja uhanalaisuusluokituksen muuttaminen vastaamaan todellista tilannetta.

Aloitteella pyritään palauttamaan päätösvalta paikalliselle tasolle, jolloin se olisi joustavaa ja reaalitietoon pohjautuvaa. Tallainen manettely on mm. Baltian maissa ja toimii hyvin.

Aloitteen tarkoituksena ei ole susikannan hävittäminen, vaan mahdollistaa nopea ja joustava reagointi vahinko- ja vaaratilanteissa sekä pitää susikanta kohtuullisena jokaisen omalla elinalueella.

Kansalaisaloitteen allekirjoittajien henkilöllisyys ei ole julkista tietoa ja Suomen Metsästäjäliiton henkilöstö hoitaa koko prosessin.

Kyseinen kansalaisaloite on kannattajien keräysvaiheessa. Tavaoitteena on saada yli 50000 kannattajaa, jolloin se menee jatkokäsittelyyn.

Tiedän, että asiaan myönteisesti suhtautuvia on tavoitteeseen nähden moninkertainen määrä, mutta perinteisesti me valitettavasti olemme näissä asioissa turhan vaatimattomia.

Kansalaisaloite löytyy netistä osoitteesta: kansalaisaloite.fi.

Kannatuksen voi tehdä myös ns. paperiversiona ja niitä saa kotipaikan riistanhoitoyhdistykseltä ja oman kylän metsästysseuroilta sekä metsästyskoirayhdistyksiltä. Mitä suurempi on kannattajien määrä, niin sitä painavampi on äänemme. Toivon myös aktiivisuutta edellä mainittujen yhdistysten päättäjiltä tässä meille tärkeässä asiassa.

Ilmari Pulkkinen

Kajaani

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti