REFRRER:path /

Koulutuksesta ja tienhoidosta pidetään huolta

Markku Leskinen/arkisto
Kirjoittaja, kansanedustaja Marisanna Jarva, vakuuttaa, ettei pääväyläasetus vähennä talvikunnossapitoa eikä vaadittavia investointeja.
Haluan kommentoida Miikka Kortelaisen (vas.) ja Raimo Piiraisen (sd.) kirjoituksissa 27.11. sekä Kainuun Sanomien pääkirjoituksessa 28.11. esiin nousseita väitteitä.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa on keskeistä ollut lisätä opiskelijoiden ja työnantajien toiveesta valmistuvien käytännön osaamista työssä oppien. Keskusta esittää tämän tukemiseksi uutena toimintamallina ammatilliseen koulutukseen 1 000 uutta opettajaa ja ohjaajaa jalkautuen työpaikoille kouluttamaan ja valmentamaan työnantajia auttaen.

Sivistysvaliokunnassa linjasimme myös ensi vuoden budjettia käsitellessä, että OKM velvoitetaan yhdessä oppilaitosten kanssa turvaamaan kokonaiset opiskeluviikot nuorille, jolloin opetusta koulussa tai työssä oppien olisi tarjolla maanantaista perjantaihin.

Hallitus päätti lisäksi juuri pääomittaa 80 miljoonaa euroa ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen kentälle saadaan näin rahoitusta oppimisympäristöjen ja yritysyhteistyön kehittämiseen ja etenkin kalliisiin laiteinvestointeihin.

Pääväyliä koskevan asetuksen myötä Kainuun tienhoito on joutunut osin tahallisen väärinymmärryksen kohteeksi. On ilmennyt turhaa huolta siitä, että tiettyjä väyliä jää asetuksen ulkopuolelle ja siksi vaille investointeja.

Liikenneministeriön antama asetus koskee tienhoitoa, ei teiden korjausta tai investointeja, eikä näitä pidä sekoittaa.

Tienkorjauksista, väyläverkoston investoinneista ja kehittämisestä päätetään 12-vuotisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, ei nyt annettavassa asetuksessa.

Kaikkia maamme väyliä hoidetaan liikennemäärien ja keliolosuhteiden mukaan jatkossa niiden tarpeen vaatimalla hoitotasolla, myös Kainuussa. Hyvä tienhoito ei edellytä pääväylän hoitotasoa, jota ei ole esimerkiksi myöskään Kehä 1:llä.

Hoitoluokkia myös nostettiin jo tarvittavilla teillä viime keväänä Kainuussakin. Asetus varmistaa sen, että tienhoidon taso ei heikkene ja sitä tarvittaessa edelleen nostetaan, jos esimerkiksi yritystoiminta lisää liikennettä alueella. Kun investointipäätös mm. Paltamon biotuotetehtaasta varmistuu, myös liikennemäärät tarkistetaan ja jos tienhoitoon tarvitaan uusi tasokorotus, se on mahdollista tehdä.

Jätin vuosi sitten kirjallisen kysymyksen hallitukselle koskien teiden talvikunnossapitoa, koska palautetta aiheesta tuli paljon. Viime talvena liikenne -ja viestintäministeri Anne Berner päättikin toimenpideohjelmasta talvitienhoidon tehostamiseksi. Lisärahoitusta talvitienhoitoon tuli heti kaksi miljoonaa euroa ja 15 miljoonaa euroa lisää täksi talveksi.

Talvitienhoidon kriteerit, hoitoluokitukset ja toimenpideajat päivitettiin sekä tienhoidon urakkamallia kehitettiin vastaamaan alueiden muuttuvia tarpeita.

Marisanna Jarva

kansanedustaja (kesk.), Paltamo

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti