REFRRER:path /

Metsät, biotalous, Lulucf ja Suomi

Toisin kuin monista Lulucfuutisista ja -kirjoituksista on saanut kuvan, Suomi voisi sen puolesta lisätä metsähakkuita hieman. (Lulucf on EU:n asetushanke, joka säätelee maan ja sen käytön sekä metsätalouden kykyä sitoa itseensä hiilidioksidia.)

Koska Suomen metsät kasvavat enemmän kuin aiemmin, hakkuitakin voi tehdä enemmän hiilinielutason säilyessä samana.

EUlle (ja ilmastopolitiikalle) olennaista on nimenomaan hiilinielujen määrä, eli se kuinka monta miljoonaa tonnia ilmakehästä sidotaan hiiltä vuosittain.

Suomessa tämä luku on noin 30 milj. tonnia, kun meidän vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat noin 70 milj. tonnia.

Hakkuita voisi lisätä jopa 75 miljoonaan kuutioon vuodessa, hiilinielutason säilyessä vertailuvuosien tasolla.

Ympäristöministeri Kimmon Tiilikaisen neuvotteleman erityisoikeiden myötä jo lähelle 80 miljoonaa kuutiota. Vuonna 2013 hakattiin 65; ja hallituksen tavoite on 80.

EU mahdollistaisi siis hakkuiden lisäämisen hyvin lähelle hallituksen tavoitetasoa.

Siksi ainakin minulle tuli sellainen olo, että eikö Suomen nykyhallitukselle riitä mikään. Ja että onko muka meidän kansalaisten etu vesittää EUn ilmastopolitiikka, jota väistämättä myös sademetsäiset maat (mm. Brasilia ja Indonesia) seuraavat. Ja se jos mikä olisi ilmastolle tuhoisaa: sademetsien lisähakkuut.

Metsäbiomassa esitetään monesti fossiilisten korvaajana. Siinä ollaan tietysti aivan asian ytimessä: fossiilisista on päästävä eroon, ja nopeasti. Puulla on siinä roolinsa.

Me vihreissä päivitimme vuosi sitten energiavisiomme kattamaan sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineet. Sen perusteella uskallan sanoa, että hiilineutraali Suomi on mahdollinen jo 2030-luvulla (eli että fossiilisista on päästy eroon) ja että se onnistuu puun käytön nykytasolla.

Puunkäytön nykytaso on sopiva myös siksi, että metsäluonnon monimuotoisuus heikkenee jo nyt. Siksikään lisähakkuisiin ei ole varaa.

Energiamurroksessa taas avain on sekä liikenteen että lämmöntuotannon merkittävä sähköistäminen ja uusiutuvien tuulen & auringon lisääminen.

Tekniikka on olemassa, nyt kyse on poliittisesta tahdosta.

Silja Keränen
Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu (vihr.), Kajaani

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti