REFRRER:path /

Oulujärven ja Oulujoen tila hyväksi?

Jukka Keränen/arkisto
Kirjoittaja on huolissaan Terrafamen, Mondo Mineralsin, Sotkamo Silverin ja mahdollisen Kaicellin jätevesien vaikutuksista Oulujärveen.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman 2016-2021 otsikko on ’Vesien tila hyväksi yhdessä’. Vesien tilan heikentäjiä ovat maa- ja metsätalous, haja-asutus, sekä pistekuormitus. Ja vain ”pistekuormitukset” – teollisuuslaitokset, voimalaitokset sekä kaivokset – on luvattu hoituvan YVA-prosessien sekä luvituksien avulla.

Suunnitelmassa on kaino toive, että aiheuttaja maksaisi puhdistus ja puhdistustyöt. Se ei ole toteutunut Talvivaara-Terrafamessa, eikä kalateiden rakentamisissa.

Talvivaara-Terrafamen sotkuja ja toimintaa rahoittavat veronmaksajat.

Vesivoimayhtiötkin vaativat veronmaksajia rahoittamaan kalatiet. Vaelluskalojen ja jokikalastuskulttuurin elvyttämisen sijaan yhtiöt hakevat betonipatojaan UNESCO:n kulttuurimuistomerkeiksi. Kritisoin näitä maakuntahallituksen kokouksessa. Esitin ettei niitä puollettaisi, voimayhtiöt maksakoon ensin kalatiet.

Kainuun ELY jätti syksyllä 2014 vaatimatta YVA-prosessia Talvivaaran jätevesipurkuputkelle. Ainoa puhdistustoimi oli jäteveden nimeäminen puhdistetuksi vedeksi.

Vuonna 2015 maa- ja metsätalousministeriö huolestui Fennovoiman ja Talvivaaran riskeistä Oulujoen vesistölle. Sen johdosta Oulun ELY vaati Oulun kaupunkia varmistamaan vesihuoltonsa muualta. Siitä saakka Oulu on pyrkinyt Viinivaaran lähteisiin, mitä Oulun naapurikunnat vastustavat.

Talvivaara-Terrafame, Mondo Minerals ja Sotkamo Silver laskevat tai suunnittelevat laskevansa kaivostensa jätevedet purkuputkilla vesistöihin, ilman jätevesien puhdistamoja. Talvivaaran turmeltujen lähijärvien kunnostusta ei valtion Terrafame ole aloittanut, eikä haittoja ole kalastajille korvattu.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi Terrafamen ympäristöluvat ja vaati yhtiötä tekemään uuden YVAn ja lupahakemuksen, jossa on esitetty kokonaisarvio luvan myöntämisedellytyksistä. Terrafame teki kaksi erillistä YVAa estäen ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin.

Terrafamen malminrikastuskasoissa rikastettavan uraanin ympäristövaikutuksia ei vieläkään ole arvioitu YVA-lain mukaisesti.

Sulkemistoimintojen kuvaukset ja niiden vesistövaikutuksien arviointi puuttuvat.

Terrafamen uusi ympäristölupahakemus kuulutettaneen syksyn 2018 aikana. Vaikutusmahdollisuus syntyy lausumalla hakemukseen.

STUKin lausunto Talvivaara-Terrafamen uraanituotannosta siirtyy loppuvuoteen. Oulujoen latvoille on tulollaan takaoven kautta Euroopan suurin uraanintuottaja. Oulun eteläpuolelle Kremlin Rosatom-Fennovoiman uraanivoimala. Oulun kaupunki on sijoittanut hankkeeseen 17 miljoonaa samalla heikentäen Oulun vesiturvallisuutta.

Kaikkien mielestä Oulujärvi ei ole kaivosjätevesistä kuormittunut, joten vielä sellutehdas Paltamoon – laskemaan jätevesiään purkuputkilla Oulujärveen ”laimentumaan”. Haitalliset aineet eivät laimentamalla katoa, vaan ne kaivosten jätevesien kanssa valuvat kohti Oulua.

Miten se EU:n vesipuitedirektiivin luoma velvoite – Oulujärven ja Oulujoen tila hyväksi? Olisko jo aika valita toisin?

Mika Flöjt

varakansanedustaja ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja (vihr.), Oulujärven mökkiläinen

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti