REFRRER:path /

Terrafame ei kannata

Viime päivinä on kohistu kaivosyhtiö Terrafamen positiivisesta liiketuloksesta. Kuva näyttää hieman toisenlaiselta, jos yhtiön kulurakenteeseen lasketaan mukaan niin sanotut investoinnit.

Vuonna 2016 kaivoksen liiketaloudellinen tappio oli mukaan lukien investoinnit 254 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaava tappio oli yli 167 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tuo tappio näyttää jäävän alle 100 miljoonaan euroon. Kyseessä onkin välivuosi investointien suhteen, mutta ensi vuonna lävähtää.

Kaivokselle on rakennettava uusi kipsisakka-allas jätteitä varten, alettava rakentaa muutaman sadan hehtaarin laajuista uutta sekundäärikenttää, ja mikäli yhtiö haluaa noudattaa sille myönnettyä ympäristölupaa, myös jätealue esineutralointisakalle ja puhdistettava Kortelammen allasalue.


Investoinnit eivät jää tähän. Muutaman vuoden kuluttua on tilanne, jossa nykyisen Kuusilammen louhoksen käyttöikä alkaa kallistua loppuaan kohden. Avatakseen Kolmisopen louhoksen, yhtiön tulee kuivattaa suuri järvi lähes kokonaan ja rakentaa uudet tuotantokentät. Välissä tehdään akkukemikaalitehdas.

Henkilökohtaisessa taloudessa lienee tärkeintä, mikä on tulojen ja menojen välinen suhde. Taloutta voidaan paikata ottamalla lainaa. Velallisen on maksettava velkansa takaisin. Terrafamen talous on kassan suhteen melko vahva siksi, että yhtiötä on luototettu paljon. Liiketoiminnan pitäisi olla kuitenkin kannattavaa, jotta lainat voitaisiin maksaa takaisin. Nyt todellinen kulurakenne näyttää tämän suhteen erittäin synkältä.

Voimakkaasti hehkutettu alkuvuoden tulos pitää sisällään mielenkiintoisen yksityiskohdan. Yhtiön liiketoiminnallinen tappio mukaan lukien investoinnit oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vain 13 000 euroa yhtä työntekijää kohden. Laskelmaan on huomioitu 1 000 työntekijää. Tuotanto oli kuitenkin huipussaan. Kuka selittäisi yksinkertaiselle kysyjälle, miten yhtiöstä saadaan kannattava?

Rahaa pitäisi jäädä lapsenlapsillekin. Yhtiön valitsema jäteratkaisu esimerkiksi sivukiville edellyttää vuosikymmeniä ja vuosisatoja jatkuvaa jälkihoitoa.

Antti Lankinen

Sotkamon Luonto

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti