REFRRER:path /

Tipaton tammikuu voi olla uuden alku

A-killoista vertaistukea päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen Kainuussa

A-killat tarjoavat halukkaille päihteetöntä yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä eri harrasteissa ja myös luontoretkillä. Kuva on Ylä-Kainuun A-killan nuotioillasta.
Tipaton tammikuu havahduttaa useat suomalaiset miettimään omaa tai läheisen alkoholin käyttöä. Toivottavasti kampanja pysähdyttää tarkastelemaan tilannetta myös muiden päihteiden osalta. Päihteiden liikakäyttö kun on, paitsi suuri kansanterveydellinen ongelma, johon kannattaa hakea apua, hoitoa ja tukea, myös henkilökohtaisen elämän suuri hankaluus, joka on voitettavissa. Tämän tiedämme kokemuksesta, ja kokemuksellisuus onkin yksi A-kiltatoiminnan kulmakivistä; toinen saman kokenut voi tukea ja auttaa eroon päihteistä. Myös päihdeongelmaisen läheinen voi saada tukea omaan jaksamiseensa vertaiseltaan.

Tuen ja kannustamisen lisäksi päihteistä eroon pyrkivä tarvitsee mielekästä tekemistä päihteiden käytöltä vapautuneelle .ylimääräiselle. ajalle ja päihteettömiä kavereita. A-kiltatoiminnassa mielekästä tekemistä löytyy!

A-killoissa mm. retkeillään luonnossa, käydään kulttuuritapahtumissa, harrastetaan liikuntaa, tehdään puu- ja käsitöitä, laitetaan ruokaa, leivotaan ja pelataan monenlaisia pelejä.


A-killoissa on myös keskusteluryhmiä, joissa asioista puhutaan rehellisesti ja luottamuksellisesti. Kaikkea tekemistä yhdistää se, että mukana ollaan selvin päin ja se, että toiminta on A-kiltalaisten itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa.

Kainuussa toimii tätä nykyä neljä A-kiltaa. Kajaanin A-kilta on toiminut jo yli 40 vuotta. Ylä-Kainuun A-kilta Suomussalmella täytti viime vuonna pyöreät 10 vuotta. Ja kaksi uutta A-kiltaa perustettiin viime syksynä, toinen Kuhmoon ja toinen Sotkamoon.

Päihteettömälle vertaistukitoiminnalle on siis ollut tarvetta ennen − ja on edelleen.

Toivottavasti kukaan päihteistä eroon haluava ei jää ongelman kanssa yksin. A-kiltatoimintaan voi tulla tutustumaan sitoutumatta vielä mihinkään.

Kajaanissa A-kilta kokoontuu Päiväkeskuksen tiloissa, Suomussalmella Ämmän kamarilla, Kuhmossa Lähiötuvalla ja Sotkamossa Sotkamon Olohuoneella.

Jos omalla paikkakunnalla ei vielä ole A-kiltaa, se voidaan perustaa, kun riittävä määrä päihteettömästä toiminnasta ja vertaistuesta kiinnostuneita lyöttäytyy yhteen. Muut Pohjois-Suomen A-killat ja A-Kiltojen Liitto ry auttavat perustamisessa. Lisätietoja A-kiltatoiminnasta voi lukea osoitteessa www.a-kiltojenliitto.fi.

Elämä ilman päihteitä on selvästi parempaa. Tipaton tammikuu voi olla uudenlaisen elämän alku.

Kari Hyvönen

puheenjohtaja, Kajaanin A-kilta

Matti Moilanen

puheenjohtaja, Ylä-Kainuun A-kilta

Kaisa Karhu-Härkönen

puheenjohtaja, Kuhmon A-kilta

Eemeli Immonen

puheenjohtaja, Sotkamon A-kilta

Kirsi Mäki

järjestökoordinaattori, A-Kiltojen Liitto

A-kilta kokoontuuKajaanissa Päivä-keskuksen tiloissa,Suomussalmella Ämmänkamarilla, KuhmossaLähiötuvalla jaSotkamossaOlohuoneella.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti