REFRRER:path /

Eläkettä syytä sopeuttaa

Kansanedustajan sopeutumiseläke saattaa jatkua yli 20 vuotta. Suuretkaan pääomatulot eivät nyt vaikuta sopeutumiseläkkeeseen.

Kansanedustajien sopeutumiseläkkeet ovat nousseet jälleen politiikan asialistalle. Jyrkkäsävyisessä keskustelussa kaikki eivät tiedä, että entinen antelias eläke on jo poistettu 2011 ja sen jälkeen aloittaneilta kansanedustajilta. Tilalla on selvästi vaatimattomampi sopeutumisraha eduskunnasta työttömiksi jääville henkilöille.

Silti ennen vuotta 2011 kansanedustajana vähintään seitsemän vuoden ajan toimineilla entisillä ja nykyisillä kansanedustajilla on alle 65-vuotiaina oikeus saada sopeutumiseläkettä edustajavuosiensa suhteessa enintään 60 prosenttia kansanedustajan palkasta.

Edellytyksenä on, ettei entinen kansanedustaja työllisty työmarkkinoilla, mutta mitään työnhakuvelvoitetta tai kontrollia ei ole käytännössä ollut. Sopeutumiseläkettä on aina erikseen haettava.

Mediassa on julkaistu

”häpeälistoja” sopeutumiseläkkeen saajista.

Tänä vuonna kahdelle ex-kansanedustajalle on maksettu sopeutumiseläkettä jo vuodesta 1999 alkaen, yhdelle 2003 alkaen ja yhdelle 2007 alkaen. Suurin osa eläkkeen saajista on kuitenkin nostanut sitä vasta keväästä 2011 tai 2015.

Sopeutumiseläkkeen saajia oli viime kesäkuun lopussa yhteensä 36. Heistä 16 oli viime vaaleissa eduskunnasta pudonneita tai luopuneita.

Outoa on, että muutamat sopeutumiseläkkeen saajat, joiden edustajakausi on päättynyt jo useita vaalikausia sitten ja jotka ovat olleet sen jälkeen pitkäänkin muissa töissä, ovat hakeneet ja saaneet sopeutumiseläkkeen vielä viime vuosina muun työsuhteensa päättymisen jälkeen. Tähän tarkoitukseen sitä ei varmasti ole säädetty.

Kansanedustajien maksimieläke 65-vuotiaana on nykyisin runsaat 4 000 euroa kuukaudessa. Ministerinäkin toimineen kansanedustajan voi nousta 5 000-6 000 euroon.

Mahdolliset ansiotulot vaikuttavat maksettavaan sopeutumiseläkkeeseen. Eläkettä maksetaan vain sen verran, että ansiotulot ja eläke yhdessä nousevat tuon kansanedustajan eläkkeen enimmäismäärään.

Toisaalta suuretkaan pääomatulot eivät kuitenkaan vaikuta sopeutumiseläkkeeseen.

Niille kansanedustajille, joiden edustajantoimi on alkanut maaliskuun 2011 jälkeen, ei enää makseta sopeutumiseläkettä, vaan huomattavasti pienempää sopeutumisrahaa. Sen määrä on noin 1 800 euroa kuukaudessa

Sopeutumisrahaa maksetaan edustajantoimen pituudesta riippuen enintään kolmen vuoden ajan edustajantoimen päättymisestä. Sopeutumisrahaan vaikuttavat ansiotulojen ohella myös pääomatulot. Kokopäivätyön alkamisesta on aina ilmoitettava eläkelaitokselle, jolloin sopeutumisraha keskeytetään.

Eduskunnan puhemies Maria Lohela (sin.) tuo vanhat sopeutumiseläkkeet eduskuntaryhmien puheenjohtajien pohdittavaksi vielä ennen joulua. Hänen pyynnöstään virkamiehet ovat syksyn aikana selvittäneet, miten sopeutumiseläkejärjestelmää voitaisiin muuttaa. Sauli Niinistö sai puhemiehenä aikaan edellisen muutoksen ja nyt Lohela yrittää uutta,

Vuoden 2011 uudistuksessa ei puututtu jo aikaisemmin edustajana aloittaneiden etuihin. Se saattaa olla hankalaa jatkossakin, vaikka sopeutumiseläkkeen ja sopeutumisrahan saajia kohdellaan nyt kovin epätasa-arvoisesti.

Jo tehtyihin eläkepäätöksiin on varmasti vaikea taannehtivasti puuttua. Mutta onko mahdollista kohtuullistaa edes jo ansaittuja mutta ei vielä päätettyjä sopeutuseläkkeitä?

Entisistä ja nykyisistä kansanedustajista sopeutumiseläkkeen piirissä on alle 150 henkilöä, joten taloudellisesti asia ei ole kovin suuri. Sopeutumiseläke loukkaa kuitenkin selvästi oikeustajua. Se on tavallaan työttömyyseläke, jonka kontrolli ei toimi. Jopa lääkärinä työskennellyt entinen kansanedustaja on eläkettä nostanut.

Nykyisistä eläkkeeseen oikeutetuista kansanedustajista nuorimmat ovat vasta noin nelikymppisiä. Heillä on vuoden 2019 vaalien jälkeen mahdollisuus jäädä yli 20 vuodeksi sopeutumiseläkkeelle ellei systeemi muutu.

Sopeutumiseläke loukkaa

selvästi oikeustajua.

Se on tavallaan

työttömyyseläke,

jonka kontrolli ei toimi.

Jätä kommentti