REFRRER:path /

Elämäntavoissa yhä paljon parantamisen varaa

Arkisto
THL:n sairastavuusindeksi paljastaa, että terveiden elämäntapojen edistämisessä on vielä paljon työtä Kainuussa. Elämäntaparemontin ensiaskeleisiin kuuluu riittävä päivittäinen liikunta.
Vaikka tilanne on 2000-luvulla parantunutkin, on Kainuu yhä sairauksien synkintä aluetta kolmen naapurimaakuntansa tapaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksi (KS 7.1.) kertoo korutonta kieltään siitä, että työtä terveyttä edistävien elämäntapojen edistämisessä on vielä runsaasti. Elämäntaparemontin ensiaskeleisiin kuuluvat riittävä päivittäinen liikunta ja terveellinen ruoka.

Sairauksien ennaltaehkäisystä ja terveellisistä elintavoista puhutaan paljon, mutta kaikkiin puheet eivät uppoa. Kyse ei olekaan tiedon puutteesta, vaan pikemminkin asenteesta, halusta. Periksi ei silti pidä antaa.

Sairastavuuteen puuttuminen on paitsi yhteiskunnan, myös yksilön asia.

Terveisiin elämäntapoihin tarvitaan erilaisia kannustimia, mutta myös jokainen ihminen voi kannustaa lähimmäistään niihin.

Terveet elämäntavat lähtevät kotoa, ja esimerkki on paras opastaja. Tärkeä rooli on myös päiväkodeilla ja kouluilla.

Kunnilla on jatkossa yhä merkittävämpi rooli asukkaidensa hyvinvoinnin edistäjinä, jos sote-uudistus toteutuu.

Valtio on suunnitellut tätä varten oivan porkkanan, niin sanotun hyte-kertoimen. Kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Kyse voi olla esimerkiksi koulutuksesta, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluista, kaavoituksesta tai liikennejärjestelyistä.

Myös maakuntien valtionosuuksiin vaikuttaa jatkossa se, miten maakunnan toimet edistävät asukkaittensa hyvinvointia ja terveyttä.

Terveyden edistäminen on tärkeä myös työllisyyden näkökulmasta Kainuussa, jossa tekijöistä alkaa olla pulaa yhä useammalla alalla. Työnantajien panostuksilla terveyden ja työhyvinvoinnin eteen on merkitystä, kun uusia osaajia houkutellaan.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti