REFRRER:path /

Irtisanomislaille niukalti tukea lausunnoissa

Suomen Yrittäjät ja ammattiyhdistysliike ovat vahvimmin vastakkain pienyritysten irtisanomisten helpottamisessa.
Hallituksen valmistelussa oleva esitys työsuhdelain muuttamisesta alle 20 työntekijän yrityksissä uhkaa saada aikaan myrskyn työmarkkinoilla. Hanketta vastustavat käytännössä kaikki ammatilliset järjestöt, joista monet valmistautuvat myös painostustoimiin hallitusta vastaan – puolisen vuotta ennen eduskuntavaaleja.

Lakiesityksen lausuntokierros osoitti, että hankkeella on niukalti aitoja puolustajia. Elinkeinoelämän keskusliittokin kiinnittää huomiota ongelmiin, jotka syntyisivät yritysten jakamisesta kokonsa mukaan kahteen kategoriaan: yritysten kasvuhakuisuus yli 20 työntekijää suuremmaksi voisi laantua.

Suomen Yrittäjät ajaa lakihanketta voimakkaasti. Sen kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä 37 prosenttia ilmoitti olevansa valmis palkkaamaan uusia työntekijöitä, jos henkilöperusteista irtisanomista helpotettaisiin.

Mitään konkreettista näyttöä uudistuksen työllisyysvaikutuksista ei silti ole olemassa: laki voisi lisätä irtisanomisia, mutta myös palkkausta, mutta kukaan ei tiedä missä suhteessa. Kuten professori emeritus Niklas Bruun omassa lausunnossaan toteaa, myös lakiesityksen liitteenä olevat arviot vaikutuksista ovat varsin spekulatiivisia.

Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet eivät kannata uudistusta, koska se niiden mukaan monimutkaistaisi irtisanomisperusteita ja lisäisi niiden tulkinnanvaraisuutta sekä mahdollisesti irtisanomisia.

Yli 95 prosenttia yrityksistä on alle 20 työntekijän yrityksiä ja niiden palveluksessa on noin kolmasosa suomalaisesta työvoimasta eli yli puoli miljoonaa suomalaista.

Muutoksia tulisi varsinkin naisvaltaisille palvelualoille, joten muutos vaikuttaisi merkittävästi juuri naisten työsuhdeturvaan. Tähän kiinnittää huomiota myös tasa-arvovaltuutettu.

Työoikeuden professori Seppo Koskinen on puolestaan huomauttanut, että yleisluontoisesti kirjoitetun lain täsmälliseen soveltamiseen tarvittaisiin tuomioistuimien ratkaisuja ennakkotapauksiksi. Niiden saaminen oikeusasteista kestäisi vuosikausia ja sillä välin epävarmuus yritysten sisällä vain jatkuisi. (KS 16.8.)

Hallituksen kannattaisi vakavasti harkita luopumista kiistanalaisesta lakihankkeesta, jonka eteneminen saattaisi tyssätä myös perustuslakivaliokuntaan. Sen sijaan työntekijän koeaikaa voitaisiin jatkaa puolesta vuodesta esimerkiksi yhdeksään kuukauteen tai täyteen vuoteen. Sinä aikana työntekijän kelvollisuus ehtii kyllä valjeta yrittäjille.

Hallituksen kannattaisi harkita luopumista kiistanalaisesta lakihankkeesta.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti