REFRRER:path /

Koulutusta, tutkimusta ja hyvinvointia

Arkisto
Itä-Suomen yliopiston vetämä sosiaalityön maisterikoulutus tuo helpotusta Kainuun pulaan pätevistä sosiaalityöntekijöistä.
Kajaanissa viime viikolla alkanut sosiaalityön maisterikoulutus tulee todelliseen tarpeeseen. Kaksivuotinen koulutus pätevöittää sosiaalityöntekijän tehtäviin.

Kainuussa on koko ajan pulaa pätevistä sosiaalityöntekijöistä, ja tarvetta lisää eläköityminen. Sama pätee moneen muuhunkin alueeseen Suomessa.

Sosiaalityöntekijöiden sijaisuusehtojen kiristyminen pari vuotta sitten hankaloitti osaltaan sijaisten palkkausta. Lain mukaan nyt myös sijaisilta vaaditaan pidempiä sosiaalityön yliopisto-opintoja.

Itä-Suomen yliopiston vetämässä Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeessa aloitti 23 opiskelijaa. Tämä on hyvä jatke päättymässä olevalle Lapin yliopiston johtamalle eSosiaalityön maisterikoulutus -hankkeelle, joka sekin pätevöitti työntekijöitä muun muassa Kainuun soteen.

Nyt alkanut Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke pitää koulutuksen lisäksi sisällään myös muita tärkeitä ulottuvuuksia.

Sen aikana rakennetaan Itä-Suomen yliopiston, Kainuun soten ja Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Aikopan yhteistyönä innovaatio- ja kehitysohjelmaa, joka voi jatkua koulutushankkeen päätyttyäkin. Käytännössä kyse on ratkaisujen etsimisestä tutkimuksen kautta ja osaamisen vahvistamisesta täydennyskoulutuksen kautta. Nyt aloittavia opiskelijoita myös kannustetaan osallistumaan alan kehittämiseen rohkeasti.

Uusi koulutus- ja kehittämishanke tuo sosiaalityölle vahvempaa näkyvyyttä. Nykyisellään julkinen keskustelu maakunta- ja sote-uudistuksesta painottuu terveydenhuoltoon, eikä sosiaalisia haasteita samalla tavalla ole nostettu esiin.

Kainuun pitkät perinteet maakuntatasoisesta sotesta aina Kainuun hallintokokeilusta lähtien olikin yksi tärkeä yhteistyön syy Itä-Suomen yliopistolle. Kainuu on tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen. Tulevaa sote- ja maakuntauudistusta silmällä pitäen Kainuu on tavallaan edelläkävijä, jonka kokemuksista voi olla hyötyä muillekin.

Parasta on kuitenkin se, että viime kädessä tästä kaikesta, koulutuksesta, tutkimuksesta ja ylipäätään osaamisen vahvistamisesta, hyötyvät sosiaalityön asiakkaat. Hankkeen teemana on ”sosiaalisesti kestävä Kainuu”, ja se tavoittelee hyvinvointia kaikille kainuulaisille.

Kainuussa onkoko ajan pulaapätevistä sosiaali-työntekijöistä,ja tarvetta lisääeläköityminen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti