REFRRER:path /

Kuntaliitoksista oppia sote-reformiin

Soten palveluverkko harventui pienimmissä liittyvissä kunnissa. Etäisyydet eivät ole tiheästi asutuilla seuduilla mikään merkittävä tekijä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimus kuntaliitosten vaikutuksesta on syytä ottaa varteen sote-uudistusta toteutettaessa.

Vuoden 2009 alussa toteutettiin 32 kuntaliitosta, joihin osallistui 99 kuntaa. VATT on tutkinut liitoksen vaikutuksia näissä kunnissa vertaamalla niissä tapahtunutta menokehitystä ennen liitosta 2000-luvulla sekä vertaamalla muutoksia vastaaviin kuntiin, jotka ovat säilyneet itsenäisinä.

VATT:n tutkimuksen mukaan kuntaliitos ei kovin paljon vaikuttanut kuntien menokehitykseen, jos sitä verrataan itsenäisinä pysyneisiin kuntiin.


Henkilöstön määrässä vaikutuksia havaittiin. Ne johtuivat ilmeisesti siitä, että määräaikaisia työntekijöitä voitiin vähentää eikä ns. luonnollista poistumaa korvattu uusilla työntekijöillä.

Kuntaliitoksissa vakinaisilla työntekijöillä on ollut viiden vuoden irtisanomissuoja, jota on paljonkin arvosteltu. Tutkimus osoittaa, ettei viiden vuoden jälkeen kuudentena vuotena henkilöstöä kuitenkaan enää juuri karsittu.

Miksi menot eivät alentuneet? Syynä voi usein olla se, että monet pienet kunnat ovat olleet velkaantuneita ja taloudellisesti kehnossa jamassa ennen liitosta.

Vanhat rasitteet ovat siirtyneet liitoksessa vahvemmille harteille, usein isomman kaupungin hoidettavaksi. Taloustaakan raskauteen liitos sinänsä ei ole vaikuttanut sitä eikä tätä, vaikka sitä kantamaan on saatu usein paljon enemmän veronmaksajia.

Monet kajaanilaiset kokivat aikanaan Vuolijoen liittymisen tällä tavalla: Vuolijoki toi vain lisää painolastia kaupungin veronmaksajien niskoille.

Tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkko harventui pienissä liittyvissä kunnissa.

Tulos on tietysti täysin odotettu ja useimmissa tapauksissa jopa tavoiteltu. Pienissä kunnissa palveluverkko on usein ollut tehoton ja ajoittain jopa tyhjäkäynnillä. Etäisyydet eivät useinkaan ole tiheästi asutuilla seuduilla mikään merkittävä tekijä palveluiden saatavuuden kannalta.

Kainuussa sote-palvelut koottiin maakunnan harteille jo vuonna 2005. Tämä johti vastaavanlaisiin muutoksiin kuin kuntaliitokset muualla maassa myöhemmin. Palveluverkkoa voitiin tiivistää, päivystyksiä keskittää ja resursseja hyödyntää yhteisesti.

Tästä syntyi kovaakin vastustusta kunnissa, joiden palvelutasoa riisuttiin. Myös ns. mummoralli kiihdytti mieliä, kun hoidettavia vanhuksia sijoitettiin vapaille paikoille vieraisiin kuntiin.

VATT:n tutkimuksen mukaan sellaiset kunnat, joiden edustus uudessa kaupunginvaltuustossa jäi vähäiseksi, kokivat supistuksia sote-palveluissaan.

Voi toki kysyä, johtuuko tämä demokratiavajeesta vai siitä, että entisellään nuo sote-palvelut olivat käyttäjiinsä nähden yliresurssoituja.

Palveluverkon tiivistäminen ja kehittäminen on voinut olla kustannusten hallitsemiseksi järkevää ja jopa välttämätöntä kuntaliitoksesta riippumatta. Kuntien rajat ovat vain sen aikaisemmin estäneet.

Maakuntauudistus johtaa sote-kentässä väistämättä samanlaisiin muutoksiin kuin tapahtui kuntaliitoksissa. Pienten kuntien edustus maakuntavaltuustossa jää pieneksi verrattuna esimerkiksi maakuntien keskuskaupunkeihin. Jotkut kunnat isoissa maakunnissa voivat jäädä jopa ilman edustusta.

Sikäli pormestari Jan Vapaavuoren rintamaansa kokoamilla C21-kaupungeilla on huolta asukkaidensa tulevaisuudesta paljon vähemmän kuin syrjäisillä maaseutukunnilla.

Uusio maakuntahallinto saakin valtavan vastuun siitä, että suomalaisia koko maassa kohdellaan sote-palveluissa mahdollisimman tasavertaisesti, perustuslain edellyttämällä tavalla. Tässä Kainuu voi tarjota oppia koko maahan.

Maakuntauudistus

johtaa sote-kentässä

väistämättä samanlaisiin

muutoksiin kuin tapahtui

kuntaliitoksissa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti