REFRRER:path /

Pääsyyttäjä Matti Nissisen pitäisi erota itse

Lennart Holmberg/arkisto
Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on menettänyt alaistensa luottamuksen.
Valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen mahdollisuudet jatkaa tehtävässään ovat menneet. Vaikka hän ei lotkauttaisi korviaan kansalaismielipiteelle, Helsingin Sanomien maan syyttäjiltä saamat vastaukset ovat vastaansanomattomia. (HS 11.1.)

Lehden kyselyyn vastanneista syyttäjistä neljä viidesosaa (80 %) oli sitä mieltä, ettei Nissisellä ole edellytyksiä jatkaa maan ylimpänä syyttäjänä. Vain reilut 6 prosenttia oli päinvastaista mieltä.

Kyselyyn vastasi liki puolet eli 49 prosenttia maan syyttäjistä. Vastausprosentti on huomattavan korkea vastaavanlaisiin suunnattuihin kyselyihin verrattuna.

Korkein oikeus tuomitsi

Nissisen ennen joulua virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoon. Hän oli esteellisenä ohjannut syyttäjälaitoksen johtajakoulutusta veljensä firmaan.

Nissinen on aikonut jatkaa tehtävässään tuomiostaan huolimatta. Hän antoi viime perjantaina oikeusministeriölle selvityksen ja vetosi muun muassa yli 36 vuotta kestäneeseen rikkeettömään ja moitteettomaan uraansa valtion palveluksessa.

Paraikaa oikeusministeriö harkitsee, annetaanko Nissiselle huomautus tai varoitus. Jos asia etenee irtisanomiseen, siitä päättää valtioneuvosto.

Reilusti yli puolet (57 %) vastanneista syyttäjistä katsoi, että Nissisen menettely ja tuomio heikentävät huomattavasti luottamusta syyttäjälaitokseen ja reilu kolmannes (36 %) arvioi tuomion heikentävän jonkin verran luottamusta syyttäjälaitokseen.

Vain puoli prosenttia katsoi, ettei vaikutusta ole, ja alle 5 prosentin mielestä se on vähäinen.

Kolme neljäsosaa (75 %) syyttäjistä olikin sitä mieltä, että Nissisen pitäisi itse erota tehtävästään. Tähän päätelmään voi yhtyä.

Valtakunnansyyttäjä on koko syyttäjälaitoksen johtaja, jonka tehtävänä on edistää syyttäjäntoiminnan oikeudellista laatua ja yhdenmukaisuutta. Hän nimittää kihlakunnansyyttäjät, osallistuu lainsäädännön kehittämiseen, antaa yleisiä ohjeita syyttäjille ja valvoo alaisiaan syyttäjiä.

Nissinen ei voi jättää alaistensa epäluottamusta huomiotta. Hänen olisi paras tehdä johtopäätökset ja erota itse nopeasti.

Nissinen ei voi jättää alaistensa epäluottamusta huomiotta.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti