REFRRER:path /

Rakennusalan yrityksissä kunto paranee

Martti Huusko / arkisto
Kainuunkin rakennusalan yrityksissä liikevaihto on kasvanut viime vuosina. Yksi suurista rakennuskohteista on ollut Tuupalan puukoulu Kuhmossa.
Yksi keskeinen talouden suhdannemittari eli rakentaminen on näyttänyt vihreää valoa jo pidemmän aikaa. Viime vuonna toimialan liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan yli kahdeksan prosenttia. Meno rakennustyömailla on ollut nousujohteista peräti kolmen vuoden ajan.

Voimakkainta kasvu on ollut talonrakentamisessa, jonka liikevaihto kasvoi viime vuonna yli 12 prosenttia. Erikoistuneessa rakennustoiminnassa kasvu oli runsaat seitsemän prosenttia. Maa- ja vesirakentamisessa kehitys on ollut maltillisempaa.

Kolmen vuoden yhtäjaksoisen kasvun päälle rakennusyhtiöillä koko kuluva vuosikymmen näyttäisi olleen hyvän kasvun aikaa. Liikevaihto on lisääntynyt trendinomaisesti vuodesta 2010 tähän päivään mennessä noin 50 prosenttia. Talonrakentamiseen keskittyneissä yrityksissä jopa 60 prosenttia.


Liikevaihdon kasvu näkyy erityisesti keskisuurissa yrityksissä ja varsinkin viime vuoden alkupuolella, jolloin yli 50, mutta alle 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kirjattiin neljänneksen lisäys edellisvuoden alkuvuoden liikevaihtoon.

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu näyttäisi heijastuvan suoraan myös toimialan yritysten elinkelpoisuuteen. Viime vuonna pantiin vireille 621 konkurssihakemusta rakennusyrityksessä, mikä on yli 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös Kainuussa rakennusalan yritysten liikevaihto on ollut ollut kasvusuunnassa vuodesta 2014 alkaen. Muutamassa vuodessa liikevaihto on lisääntynyt toistakymmentä prosenttia.

Toimialan ja työllisyyden kannalta on tärkeää, että rakennusyritysten talous vahvistuu tässä tilanteessa. Suhdannekasvun jatkuminen ei ole ikuista ja puskureiden avulla yhtiöt pärjäävät paremmin hiljaisista ajoista. Niitä nimittäin on eittämättä tulossa. Myönnettyjen rakennuslupien määrä – joka heijastuu tietyllä viiveellä rakentamiseen – väheni viime vuoden lopulla liki viidenneksen.

Kainuussa rakentamisen painopiste on ollut julkisella puolella eikä asuinrakentamiseen voi odottaa isoa käännettä ilman, että väestönkehitys saataisiin positiiviseksi.

On tärkeää, että rakennus-yritysten talous vahvistuu tässä tilanteessa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti