REFRRER:path /

Sähköturvaa on yhä parannettava

Reilussa 10 vuodessa Loiste on investoinut yli 150 miljoonaa euroa. Jatkossa vaaditaan 200 miljoonan euron varmistuksia sähköverkkoon.

Kainuussa on pitkään keskusteltu Loisteen sähkönsiirtohintojen korkeasta tasosta. Maanlaajuisessa vertailussa Loisteen hintataso onkin ollut korkeimmassa päässä.

Yhtiö on perustellut korkeita hintoja mm. investoinneilla sähköverkkoon. Myrskyjen ja lumikuormien varalta sähkökaapeleita on kaivettu maahan ja ilmalinjoja siirretty teiden varsille helpommin paikallistettaviksi ja korjattaviksi.

Asiakasta kohti Loisteen sähköverkko on yksi Suomen laajimpia harvaanasutulla alueella, joten vastaavasti sähkönkulutus on vähäisintä verkkoon suhteutettuna. Loistella on vain noin 58 500 sähkönkäyttöpaikkaa Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä on asiakkaan kannalta kallis yhtälö: verkkoinvestoinnit asiakasta kohti ovat suhteellisesti suuria. Kainuu on myös tilastollisesti Suomen lumisin ja metsäisin maakunta, joten investointeja todella tarvitaan. Siitä on viime päivinä saatu konkreettiset todisteet.


Tiistaina iltapäivällä tätä kirjoitettaessa sähköttömänä oli vajaat 1 300 Loisteen verkkoasiakasta.

Sähköyhtiöt on velvoitettu sähkömarkkinalain perusteella rakentamaan verkkonsa liki säävarmaksi vuoteen 2028 mennessä. Viisi vuotta sitten voimaan tullut laki velvoittaa verkonhaltijat ”suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään sähköverkkoaan siten, ettei sen vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena aiheuta asiakkaille asemakaava-alueella yli 6 tuntia eikä muulla alueella yli 36 tuntia kestävää keskeytystä”.

Reilun kymmenen vuoden aikana Loiste on jo investoinut sähköverkkoon jo yli 150 miljoonaa euroa ja uusinut sähköverkostaan noin neljäsosan eli 3 300 kilometriä. Ja uudistaminen jatkuu, mikä valitettavasti merkitsee jatkossakin korkeita siirtohintoja.

Loiste arvioi, että lain täyttäminen vaatii edelleen noin 200 miljoonan euron varmistuksia sähköverkkoon. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 3 500 euroa jokaista sähkönkäyttöpaikkaa kohti.

Kansalaisten ja alueellisen tasa-arvon kannalta pitäisi saada aikaan järjestelmä, jossa suurimpia investointeja asiakasta kohti tekeviä sähköverkkoyhtiöitä subventoitaisiin, jotta siirtomaksut eivät nousisi asiakkaille kohtuuttomiksi. Tämä voisi kenties tapahtua siirtolaskujen sähköveron alueellisilla huojennuksilla. Nykyisin asiakas maksaa Loisteen kautta melkein 40 prosenttia sähkönsiirtomaksustaan veroa.

Lain tavoitteena siis on, että haja-asutusalueilla keskeytys voisi siis kestää enintään puolitoista vuorokautta. Nyt syntyneissä lumiongelmissa katkot ovat olleet yleensä selvästi lyhyempiä, mutta poikkeuksiakin on. Tätä tekstiä tiistaina iltapäivällä kirjoitettaessa Hyrynsalmella oli talouksia, joista sähköt olivat menneet perjantaiaamuna kello 6:15, eivätkä olleet vielä palanneet.

Yli neljän vuorokauden katkos on jo niin pitkä, että Loiste lupaa asiakkaille 50 prosentin alennuksen sähkönsiirtomaksuun koko vuodeksi. Jos keskeytys kestää vuorokaudesta kolmeen vuorokautta alennus on 25 prosenttia.

Kainuulaiset ymmärtävät ylikäymättömiä luonnonhaittoja. Maaseudulla ei tarvitse kuin ulos ikkunasta katsoa tai hieman lämpimikseen ulkoilla ymmärtääkseen puiden lumikuormien vaikutuksen. Kohtuuttoman pitkiksi venyviä sähkökatkoksia on vaikeampi käsittää, ellei niille löydy kunnon selitystä.

Asiakkaat osaavat myös arvostaa sähkökatkoja korvaavien ammattilaisten uutteruutta vailla kunnon lepoa. Työ ei ole helppoa eikä vaaratonta. Ketä tahansa sähkölinjojen metsuritöihin ei voi päästää. Loiste varoittaakin kainuulaisia tällaisesta oma-aloitteisuudesta. Riittää, kun tekee vikailmoituksen numeroon 080092500.

Kainuulaiset ymmärtävät

ylikäymättömiä

luonnonhaittoja.

Kohtuuttoman pitkiksi

venyviä sähkökatkoksia

on vaikeampi hyväksyä.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti